Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego: „Poznań. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorem podominikańskim (XIII w.): ratownicze prace remontowo-konserwatorskie dachu – VI etap”

numer zadania: 00930/15

numer w EBOI: 52428/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego

nazwa zadania: Poznań. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorem podominikańskim (XIII w.): ratownicze prace remontowo-konserwatorskie dachu – VI etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.75

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 72.75

Ocena formalna: OK


Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy: „Archiwalia – polonika z Archivio Segreto Vaticano. Etap 3”

numer zadania: 02715/15

numer w EBOI: 53543/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

nazwa zadania: Archiwalia – polonika z Archivio Segreto Vaticano. Etap 3

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 22 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 57.8

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 95.8

Ocena formalna: OK


Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej: „Brody. Kościół Grobu Matki Boskiej (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczno plastyczna dekoracyjnego kamienno metalowego ogrodzenia kościoła z figurami Dwunastu Apostołów – etap II”

numer zadania: 00627/15

numer w EBOI: 51856/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

nazwa zadania: Brody. Kościół Grobu Matki Boskiej (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczno plastyczna dekoracyjnego kamienno metalowego ogrodzenia kościoła z figurami Dwunastu Apostołów – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 77.5

Ocena formalna: OK


Polskie Towarzystwo Heraldyczne: „Polacy pochowani we Francji środkowej – baza danych”

numer zadania: 09825/15

numer w EBOI: 63999/15/A1

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne

nazwa zadania: Polacy pochowani we Francji środkowej – baza danych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 29.25

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 42.25

Ocena formalna: OK


Gmina Wałbrzych: „Wałbrzych. Zamek Książ (XV. XVIII. XX w.): remont pokrycia dachowego skrzydła południowego”

numer zadania: 02727/15

numer w EBOI: 52713/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Wałbrzych

nazwa zadania: Wałbrzych. Zamek Książ (XV. XVIII. XX w.): remont pokrycia dachowego skrzydła południowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


Związek Karaimów Polskich: „Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej. części składowej Karaimskiego Archiwum Cyfrowego”

numer zadania: 05570/15

numer w EBOI: 58057/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Związek Karaimów Polskich

nazwa zadania: Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej. części składowej Karaimskiego Archiwum Cyfrowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 51 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OKpallotyni gdansk, kętrzyn zabytki, kobylnica kościół, szkoła podstawowa straszyn, artystyczne, wydatki bieżące gminy, gra plenerowa, wystawy światowe, ogłoszenie o sprzedaży, parafia miłosierdzia sędziszów małopolski, kalendarium wydarzeń historycznych, skarga o wznowienie postępowania wzór, krystyna prońko youtube, wawel online, więźniarki ravensbruck lista, dowódca legionów polskich we włoszech, wydawanie paszportów…