Archidiecezja Poznańska: „Poznań. Ostrów Tumski – budynek dawnego probostwa (1792 r.): renowacja elewacji. remont pokrycia dachowego i więźby dachowej. usprawnienie systemu odprowadzania wód deszczowych. wykonanie nowych obróbek blacharskich. rynien i rur spustowych. instalacja odgromowa”

numer zadania: 00845/15

numer w EBOI: 52693/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Archidiecezja Poznańska

nazwa zadania: Poznań. Ostrów Tumski – budynek dawnego probostwa (1792 r.): renowacja elewacji. remont pokrycia dachowego i więźby dachowej. usprawnienie systemu odprowadzania wód deszczowych. wykonanie nowych obróbek blacharskich. rynien i rur spustowych. instalacja odgromowa

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 4

ocena końcowa: 53

Ocena formalna: OK


Powiat Łaski: „Ostrów. dwór (1917-1918 r.): remont wraz kompleksową termomodernizacją – montaż instalacji odgromowej oraz renowacja i wzmocnienie fundamentów”

numer zadania: 00891/15

numer w EBOI: 52859/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Powiat Łaski

nazwa zadania: Ostrów. dwór (1917-1918 r.): remont wraz kompleksową termomodernizacją – montaż instalacji odgromowej oraz renowacja i wzmocnienie fundamentów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 36.25

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 55.25

Ocena formalna: OK


Wspólnota mieszkaniowa Narutowicza2: „Paczków. kamienica przy ul. Narutowicza 2 (XVII przebud. XIX w.): izolacja ścian fundamentowych. remont elewacji. dachu i klatki schodowej. renowacja stolarki okiennej i drzwiowej”

numer zadania: 01317/15

numer w EBOI: 52456/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wspólnota mieszkaniowa Narutowicza2

nazwa zadania: Paczków. kamienica przy ul. Narutowicza 2 (XVII przebud. XIX w.): izolacja ścian fundamentowych. remont elewacji. dachu i klatki schodowej. renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 7

ocena końcowa: 55.5

Ocena formalna: OKstara pomarańczarka, zadania obrony cywilnej, ukraińska żona, błędne koło malczewski, legiony polskie definicja, nad wzór, biuro informacji i propagandy, zaproszenie cudzoziemca do polski, wojna rozprawka, gry bohaterski oddział 1, kościeleczki, wymagania dla kotłowni gazowych, linia pomorskie, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego adres, ogłaszamy olsztyn.pl…