Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich: „Prace remontowo – konserwatorskie na polskim cmentarzu w Mościskach na Ukrainie.”

numer zadania: 09819/15

numer w EBOI: 63854/15

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich

nazwa zadania: Prace remontowo – konserwatorskie na polskim cmentarzu w Mościskach na Ukrainie.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 14.67

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 28.67

Ocena formalna: OK


Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: „Narracje górnicze z terenu Zabrza”

numer zadania: 01840/15

numer w EBOI: 53816/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

nazwa zadania: Narracje górnicze z terenu Zabrza

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 56.4

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 89.4

Ocena formalna: OK


Fundacja „AVE ARTE”: „Dokumentacja historii mówionej – wybitni przedstawiciele Polonii Waszyngtońskiej”

numer zadania: 04548/15

numer w EBOI: 55394/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „AVE ARTE”

nazwa zadania: Dokumentacja historii mówionej – wybitni przedstawiciele Polonii Waszyngtońskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 71

Ocena formalna: OK


Zbąszyńskie Centrum Kultury: „XLI Biesiada Koźlarska – sierszenki. mazanki…”

numer zadania: 06517/15

numer w EBOI: 55839/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zbąszyńskie Centrum Kultury

nazwa zadania: XLI Biesiada Koźlarska – sierszenki. mazanki…

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”: „Zaczarowany Lublin – Spotkania z Opowiadaczami Świata”

numer zadania: 03605/15

numer w EBOI: 57117/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

nazwa zadania: Zaczarowany Lublin – Spotkania z Opowiadaczami Świata

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.8

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 76.8

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga”: „Zachować i udostępniać polskiego dziedzictwo narodowe”

numer zadania: 09968/15

numer w EBOI: 54986/14/A2

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga”

nazwa zadania: Zachować i udostępniać polskiego dziedzictwo narodowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 59.25

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 95.25

Ocena formalna: OK


Fundacja Dom Kultury: „Tradycyjny design nowoczesny: etnotuniki”

numer zadania: 03882/15

numer w EBOI: 54875/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dom Kultury

nazwa zadania: Tradycyjny design nowoczesny: etnotuniki

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 32.4

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 52.4

Ocena formalna: OKturcja wydarzenia, zespół ogórki, w wyniku, jedność budowy i funkcjonowania, wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności gdańsk, nierozerwalnie, rzeczpospolitej czy rzeczypospolitej, aktor i reżyser, jak odzyskać smak, ustawa o stanach nadzwyczajnych, woszczyce kościół, muzyka programowa, ile jest lekarzy w polsce, warunki techniczne 2018 zmiany, odtworzeń…