Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu: „Przemyśl. ołtarz główny p.w. św. Marii Magdaleny z kościoła klasztornego Franciszkanów (XVIII w.): VI etap prac konserwatorskich prac konserwatorskich”

numer zadania: 02845/15

numer w EBOI: 53478/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu

nazwa zadania: Przemyśl. ołtarz główny p.w. św. Marii Magdaleny z kościoła klasztornego Franciszkanów (XVIII w.): VI etap prac konserwatorskich prac konserwatorskich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.5

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 73.5

Ocena formalna: OK


Fundacja Filmgramm: „Oni to My – mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”

numer zadania: 05072/15

numer w EBOI: 58762/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Filmgramm

nazwa zadania: Oni to My – mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 24.02.2021

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 45.2

Ocena formalna: OK


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: „Digitalizacja zbioru 280 plakatów z kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”

numer zadania: 06073/15

numer w EBOI: 58481/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

nazwa zadania: Digitalizacja zbioru 280 plakatów z kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ottona w Kamieniu Pomorskim : „Kamień Pomorski – zespół katedralny – pomnik historii – Kościół Katedralny p.w. Św. Jana Chrzciciela (XII – XX w.): remont wieży (XVI – XX w.) – ściana zachodnia – wejściowa – I etap”

numer zadania: 00562/15

numer w EBOI: 51878/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ottona w Kamieniu Pomorskim

nazwa zadania: Kamień Pomorski – zespół katedralny – pomnik historii – Kościół Katedralny p.w. Św. Jana Chrzciciela (XII – XX w.): remont wieży (XVI – XX w.) – ściana zachodnia – wejściowa – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 246 400,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 74.25

Ocena formalna: OK


Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych: „Naprawa murów klasztoru w Berdyczowie. Etap I – zabezpieczenie baszty północnej”

numer zadania: 09826/15

numer w EBOI: 63911/15/A1

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych

nazwa zadania: Naprawa murów klasztoru w Berdyczowie. Etap I – zabezpieczenie baszty północnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 32.5

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 61.5

Ocena formalna: OKmuzeum w kozlowce, biblioteka analiz literackich, splot wydarzeń, wojna w kanałach, wolna chata u rybaka, ile płynął batory do usa, orkiestra beethovenowska, posiedzenie rady ministrów, gospodarka 2 rzeczypospolitej, miasta województwa pomorskiego, luzowanie obostrzeń etapy, krystyna łyczywek, kartka z pozdrowieniami, wybór papieża jana pawła ii, gdańsk ludność, gdańsk sztutowo, użytkowanie wieczyste poznań, mundur żołnierza polskiego 1918…