Towarzystwo Opieki nad Zabytkami: „Rekonstrukcja rzeźbiarska detalu architektonicznego kaplicy grobowej Branickich i Potockich w Montresore. Francja”

numer zadania: 09830/15

numer w EBOI: 64087/15/A1

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

nazwa zadania: Rekonstrukcja rzeźbiarska detalu architektonicznego kaplicy grobowej Branickich i Potockich w Montresore. Francja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 18 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


Fundacja Świątynia Sztuki: „Konserwacja 125 plakatów z okresu międzywojennego znajdujących się w zbiorach Polish Museum of America w Chicago”

numer zadania: 08866/15

numer w EBOI: 59060/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Świątynia Sztuki

nazwa zadania: Konserwacja 125 plakatów z okresu międzywojennego znajdujących się w zbiorach Polish Museum of America w Chicago

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Tratwa”: „Akademia Kolberga 2015”

numer zadania: 06520/15

numer w EBOI: 59842/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Tratwa”

nazwa zadania: Akademia Kolberga 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 54

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 90

Ocena formalna: OKe kultura żory, traktowanie, mirabelki online, matyjaszkiewicz, radary pogodowe polska, style ubioru nazwy, nie wykonuje, miasto starogard, parodia zabójczej broni, pierwiastek 3 stopnia z 1728, polskie filmy z lat 80, program do odzyskiwania kontaktów z telefonu, stopnie dyplomatyczne…