Fundacja Krakowska Filmówka: „Rekonstrukcje cyfrowe”

numer zadania: 03112/15

numer w EBOI: 53988/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Krakowska Filmówka

nazwa zadania: Rekonstrukcje cyfrowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 33.4

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 46.4

Ocena formalna: OK


Fundacja Niepodległości: „Renowacja polskich nagrobków na cmentarzu w Drohobyczu – III etap”

numer zadania: 08882/15

numer w EBOI: 58966/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Niepodległości

nazwa zadania: Renowacja polskich nagrobków na cmentarzu w Drohobyczu – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 30 950,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 56.4

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 89.4

Ocena formalna: OK


Towarzystwo Tradycji Akademickiej: „Prace remontowo­konserwatorskie w kościele pw. Chrystusa Króla w Kutach (Ukraina) ­ etap II”

numer zadania: 07581/15

numer w EBOI: 60432/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Tradycji Akademickiej

nazwa zadania: Prace remontowo­konserwatorskie w kościele pw. Chrystusa Króla w Kutach (Ukraina) ­ etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 66 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 56.4

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 89.4

Ocena formalna: OKaktorska specjalizacja, 1407/2013, resursa żyrardów, ośrodek brama grodzka, noc muzeów 2019 śląsk, hartman o polakach, drugiego, uchylenie decyzji administracyjnej wzór, telewizja sejmowa, wspólnota sant’egidio warszawa, wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wzór, księga identyfikacji wizualnej pdf, zdjęcia ofiar katastrofy smoleńskiej, dodaj wydarzenie warszawa, #matura2020…