Stowarzyszenie Kulturalne Zamek: „Reszel. Zamek Biskupów Warmińskich XIV/XVI w. remont dachów – kontynuacja. Skrzydło południowe. prace remontowo-konserwatorskie murów wieży i szczytu zachodniego – etap II.”

numer zadania: 01244/15

numer w EBOI: 53133/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kulturalne Zamek

nazwa zadania: Reszel. Zamek Biskupów Warmińskich XIV/XVI w. remont dachów – kontynuacja. Skrzydło południowe. prace remontowo-konserwatorskie murów wieży i szczytu zachodniego – etap II.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.25

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła: „Kąty Wrocławskie. kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (XV w.): remont elewacji zewnętrznej – etap II”

numer zadania: 02481/15

numer w EBOI: 53192/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

nazwa zadania: Kąty Wrocławskie. kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (XV w.): remont elewacji zewnętrznej – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


Polska Akademia Umiejętności: „PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności – Etap 2”

numer zadania: 05242/15

numer w EBOI: 60115/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polska Akademia Umiejętności

nazwa zadania: PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności – Etap 2

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 240 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 49.8

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 81.8

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski”: ” prace konserwatorsko-remontowe kościoła parafialnego (pomisjonarskiego) pw. św.Józefa Oblubieńca w Zasławiu na rok 2015″

numer zadania: 09912/15

numer w EBOI: 64131/15

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski”

nazwa zadania: prace konserwatorsko-remontowe kościoła parafialnego (pomisjonarskiego) pw. św.Józefa Oblubieńca w Zasławiu na rok 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 26

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 40

Ocena formalna: OK


Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie: „Zabezpieczenie i digitalizacja filmu z kolekcji audiowizualnych IPMS w Londynie – „Wojsko Polskie w Szkocji””

numer zadania: 04536/15

numer w EBOI: 54871/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

nazwa zadania: Zabezpieczenie i digitalizacja filmu z kolekcji audiowizualnych IPMS w Londynie – „Wojsko Polskie w Szkocji”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 67 600,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 57.8

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 93.8

Ocena formalna: OK


Fundacja Pelplińska Biblia Gutenberga: „Konserwacja i digitalizacja Atlasu z 1754 r. inkunabułu z 1491r. rękopisu pergaminowego z XIV w z Biblioteki w Pelplinie”

numer zadania: 06024/15

numer w EBOI: 59468/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pelplińska Biblia Gutenberga

nazwa zadania: Konserwacja i digitalizacja Atlasu z 1754 r. inkunabułu z 1491r. rękopisu pergaminowego z XIV w z Biblioteki w Pelplinie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.2

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 62.2

Ocena formalna: OK


Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie: „Zabezpieczenie i digitalizacja filmu z kolekcji audiowizualnych IPMS w Londynie – „Wojsko Polskie w Szkocji””

numer zadania: 04536/15

numer w EBOI: 54871/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

nazwa zadania: Zabezpieczenie i digitalizacja filmu z kolekcji audiowizualnych IPMS w Londynie – „Wojsko Polskie w Szkocji”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 67 600,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 57.8

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 93.8

Ocena formalna: OKnowe godziny dla seniorów, potwierdzone, kuratorium gda pl, warszawa 1941, opaski powstańcze z lewej na prawą, informacje słupsk, opieka na dziecko do 8 roku życia, andrzej kosowski, helena raszka, podstawa programowa 2017 chemia, gdansk wosp prezydent, moda w czasie 2 wojny światowej, wymień państwa osi, jozef wybicki, wiedeń flaga, krs 91141, związek parafii krzyżówka, bezumowne korzystanie z lokalu, przedszkole korczaka pruszcz gdański, albo lub, 2320 brutto ile to netto…