Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej „Wspólnota Puszczy”: „Rewitalizacja kultury lokalnej w Puszczy Augustowskiej”

numer zadania: 06648/15

numer w EBOI: 59826/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej „Wspólnota Puszczy”

nazwa zadania: Rewitalizacja kultury lokalnej w Puszczy Augustowskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 25.08.2021

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 48.8

Ocena formalna: OK


Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie: „WARMIKA”

numer zadania: 06490/15

numer w EBOI: 58501/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie

nazwa zadania: WARMIKA

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 25.08.2021

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 48.8

Ocena formalna: OK


Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu: „Mennonickie historie”

numer zadania: 03562/15

numer w EBOI: 59827/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu

nazwa zadania: Mennonickie historie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.2

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 75.2

Ocena formalna: OK


Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie: „My Żydzi z Warszawy”

numer zadania: 04325/15

numer w EBOI: 56217/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

nazwa zadania: My Żydzi z Warszawy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38.4

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 66.4

Ocena formalna: OK


Spółdzielnia Socjalna Rybka: „Mówię i godom w trasie po Śląsku”

numer zadania: 06516/15

numer w EBOI: 55638/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Spółdzielnia Socjalna Rybka

nazwa zadania: Mówię i godom w trasie po Śląsku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 72.4

Ocena formalna: OK


Fundacja Czas Tradycji: „Taniec Tradycyjny PL”

numer zadania: 04011/15

numer w EBOI: 60540/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Czas Tradycji

nazwa zadania: Taniec Tradycyjny PL

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52.6

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 84.6

Ocena formalna: OK


Fido Film Joanna Fido: „OSKAR KOLBERG- ŻYCIE I PASJA”

numer zadania: 03099/15

numer w EBOI: 55282/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fido Film Joanna Fido

nazwa zadania: OSKAR KOLBERG- ŻYCIE I PASJA

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 75 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 51.8

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 81.8

Ocena formalna: OKustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, szkoła rączna, modernizacja linii kolejowych mapa, oznaczenia pegi, aktor maciej, osiągnięcia 2 rp, petlura piłsudski, lista osób represjonowanych przez iii rzeszę, bik med gdynia, wydrzenia, juliusz kalinowski, hanna rechowicz, instytut śląski opole…