Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy: „Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832 – badania. kwerendy i digitalizacja. Etap 4”

numer zadania: 02733/15

numer w EBOI: 53814/14/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

nazwa zadania: Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832 – badania. kwerendy i digitalizacja. Etap 4

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 47 600,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.8

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 70.8

Ocena formalna: OK


Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie: „Szczebrzeskie Dni Tradycji”

numer zadania: 05696/15

numer w EBOI: 60366/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

nazwa zadania: Szczebrzeskie Dni Tradycji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 38.4

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 68.4

Ocena formalna: OK


Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki: „Kultura ludowa Kurpi – warsztaty dla osób z uszkodzonym słuchem”

numer zadania: 03375/15

numer w EBOI: 55615/14/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

nazwa zadania: Kultura ludowa Kurpi – warsztaty dla osób z uszkodzonym słuchem

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 13 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 79

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga”: „Zachować i udostępniać polskiego dziedzictwo narodowe”

numer zadania: 09968/15

numer w EBOI: 54986/14/A2

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga”

nazwa zadania: Zachować i udostępniać polskiego dziedzictwo narodowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 59.25

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 95.25

Ocena formalna: OKdrugi etap obostrzeń, warszawskie spotkania teatralne, kościół w polsce i na świecie, szkoła łąg, co zrobić żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci, jan pawel i, szkoła podstawowa nr 3 w skoczowie, młyn wiedzy w toruniu, józef dambek, umotywowanie wniosku o karte stalego pobytu, b-3, wybiera papieża, legalizacja pobytu w polsce, imiona synów jakuba, flagi polski, bez słów pdf…