Fundacja Edukacyjna Rozmaici: „Równym krokiem”

numer zadania: 01894/15

numer w EBOI: 54607/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Edukacyjna Rozmaici

nazwa zadania: Równym krokiem

program: Edukacja

priorytet: Edukacja medialna i informacyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 31.2

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 61.2

Ocena formalna: OK


Fundacja Spichlerz Kultury: „Telewizja Uśmiechu. II edycja projektu edukacji medialnej i informacyjnej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy. „

numer zadania: 05501/15

numer w EBOI: 60177/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Spichlerz Kultury

nazwa zadania: Telewizja Uśmiechu. II edycja projektu edukacji medialnej i informacyjnej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy.

program: Edukacja

priorytet: Edukacja medialna i informacyjna

Kwota dofinansowania: 56 080,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 48.6

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 77.6

Ocena formalna: OK


Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie: „Uwaga! Kamera! Akcja!”

numer zadania: 05513/15

numer w EBOI: 59463/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie

nazwa zadania: Uwaga! Kamera! Akcja!

program: Edukacja

priorytet: Edukacja medialna i informacyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 40.8

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 66.8

Ocena formalna: OKdar młodzieży rejsy, kiedy jest jana, przewodniczący rady ministrów, polska ile województw, dnia jednego o północy podkład, nina aktorka, klucz thoraka, niezalerzna, ponad 100 sposobów na pamięć, kamien pomorski uzdrowisko mieszko opinie 2017, 15.08 swieto, panna młoda rozebrana przez swych kawalerów, jednak, tor gdańsk, ozz, komisarz polityczny, pożar kościoła w gdańsku, szkoła w kozłowie biskupim, jakie sankcje grożą za wejście na teren jednostki wojskowej ?, mój glinojeck, 20 lecie międzywojenne prezentacja, sieć rybacka rysunek, martin scorsese presents masterpieces of polish cinema…