Związek Karaimów Polskich: „Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej. części składowej Karaimskiego Archiwum Cyfrowego”

numer zadania: 05570/15

numer w EBOI: 58057/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Związek Karaimów Polskich

nazwa zadania: Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej. części składowej Karaimskiego Archiwum Cyfrowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 51 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy: „III Międzynarodowy Kongres Naukowy: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”

numer zadania: 02692/15

numer w EBOI: 53544/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

nazwa zadania: III Międzynarodowy Kongres Naukowy: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OKwydarzenia historyczne wspomniane w przywołanym fragmencie miały wpływ na dzieje zamku, inne opracowanie projektu, terroryzm definicja onz, praca na uniwersytecie, cit 8 2014, uzywana toyota, europejskiego trybunału praw człowieka, czcionki artystyczne, państwa powstałe po i wojnie światowej, świat inspirowany modą, znak niepełnosprawności do wydruku, teatr im juliusza słowackiego, muzeum kielce, koronawirus w polsce mapa zakazen, obywatelstwo angielskie, urząd skarbowy gov, zespół tulia wikipedia, trojmiasto gazeta pl…