Bardo. Kaplica Różańcowa. Zmartwychwstanie Jezusa (XX w.): prace remontowo-restauratorskie – etap III

numer zadania: 01386/15

numer w EBOI: 52274/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia NMP w Bardzie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Bardo. Kaplica Różańcowa. Zmartwychwstanie Jezusa (XX w.): prace remontowo-restauratorskie – etap III

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OK


Okruchy. Twórcy literatury polskiej w Izraelu – archiwizacja i digitalizacja materiałów biograficznych i bibliograficznych.

numer zadania: 08484/15

numer w EBOI: 55009/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 11

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Rojt

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Okruchy. Twórcy literatury polskiej w Izraelu – archiwizacja i digitalizacja materiałów biograficznych i bibliograficznych.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 29

Ocena formalna: OK


Rudno. ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin– etap VI

numer zadania: 00899/15

numer w EBOI: 52601/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.25

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Gmina Krzeszowice

Kwota dofinansowania: 986 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Rudno. ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin– etap VI

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


Rozdziele. cerkiew prawosławna Narodzenia NMP (XVIII/XIX w.): wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu

numer zadania: 01922/15

numer w EBOI: 53105/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna Narodzenia NMP w Rozdzielu

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Rozdziele. cerkiew prawosławna Narodzenia NMP (XVIII/XIX w.): wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Kamieniec Ząbkowicki. pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne. remont części frontowej dachu pałacu i baszty nr 1

numer zadania: 02789/15

numer w EBOI: 52284/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 52.33

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Gmina Kamieniec Zabkowicki

Kwota dofinansowania: 750 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kamieniec Ząbkowicki. pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne. remont części frontowej dachu pałacu i baszty nr 1

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.33

Ocena formalna: OK


Rzemiosła i profesje romskie

numer zadania: 05135/15

numer w EBOI: 60539/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 54.4

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dobra Wola

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Rzemiosła i profesje romskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 87.4

Ocena formalna: OK


Bystrzyca Kłodzka – Baszta Kłodzka (XIV w.): przeprowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających

numer zadania: 00684/15

numer w EBOI: 51932/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Gmina Bystrzyca Kłodzka

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Bystrzyca Kłodzka – Baszta Kłodzka (XIV w.): przeprowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OKkatarzyna zalasińska, kto śpiewa, stan zagrożenia epidemicznego rozporządzenie, żołnierz wp, prj, tańce łowickie, biuro nadzoru wewnętrznego, opery w polsce, ministrem, ograniczenie do 50, wniosek o paszport wzór, wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych poznań, zapisz inne niż w oryginalnym utworze możliwe skutki podanych zdarzeń, ustawa prawo prasowe, biografia świętego, atlas program, podpisz wydarzenia kluczowe dla historii naszego kraju, nauka gry na akordeonie basy, powrósło, jak dojechać do westerplatte, groźna muzyka…