Digitalizacja zasobów archiwalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

numer zadania: 02878/15

numer w EBOI: 54397/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Digitalizacja zasobów archiwalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


VIII FESTIWAL PSZCZYŃSKICH MASZKETÓW „CHOCHLA 2015”

numer zadania: 02061/15

numer w EBOI: 54399/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 24

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Pszczyńskie Centrum Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: VIII FESTIWAL PSZCZYŃSKICH MASZKETÓW „CHOCHLA 2015”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 44

Ocena formalna: OK


Rzemiosła i profesje romskie

numer zadania: 05135/15

numer w EBOI: 60539/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 54.4

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dobra Wola

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Rzemiosła i profesje romskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 87.4

Ocena formalna: OK


Forum Kobiet Aktywnych w Józefowie nad Wisłą

numer zadania: 06472/15

numer w EBOI: 60298/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 22.08.2021

ocena strategiczna: 16

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Forum Kobiet Aktywnych w Józefowie nad Wisłą

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 42.8

Ocena formalna: OK


Wydanie książki: Jerzy Giedroyc. Witold Jedlicki. „Listy 1959-1982”. oprac. Marek Kornat

numer zadania: 02744/15

numer w EBOI: 54528/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 57

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Więź

Kwota dofinansowania: 36 700,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Wydanie książki: Jerzy Giedroyc. Witold Jedlicki. „Listy 1959-1982”. oprac. Marek Kornat

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 94

Ocena formalna: OK


Festiwal Folkloru ludowe inspiracje z różnych stron Polski

numer zadania: 02039/15

numer w EBOI: 54614/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 16

ocena strategiczna: 7

nazwa wnioskodawcy: Strzegomskie Centrum Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Festiwal Folkloru ludowe inspiracje z różnych stron Polski

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 30

Ocena formalna: OK



szkoła czarna woda, dodatkowy zasilek opiekuńczy, gdańsk muzeum drugiej wojny, dodatek pielęgnacyjny na dziecko, przedstaw proces tworzenia się władz polskich na zachodzie, ośrodek wypoczynkowy mewa jantar, www.rodzicielski.gov.pl, program dla pisarzy, podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków, witold urbanowicz książki, kroniki polskie, godność osobista krzyżówka, pomlewo mapa, uniwersytet chopina, objawy koronawirusami, kopia mapy zasadniczej cena…