Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej : „Śmigiel. kościół p.w. św. Wita (XVIII w.): kapitalny remont konstrukcji i dachu wieży kościoła – kontynuacja rozpoczętych prac”

numer zadania: 00460/15

numer w EBOI: 51833/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej

nazwa zadania: Śmigiel. kościół p.w. św. Wita (XVIII w.): kapitalny remont konstrukcji i dachu wieży kościoła – kontynuacja rozpoczętych prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: „Śladami Mazowieckiej Szlachty na Kaukaz – badania naukowe”

numer zadania: 08785/15

numer w EBOI: 55867/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

nazwa zadania: Śladami Mazowieckiej Szlachty na Kaukaz – badania naukowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 41.2

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 67.2

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją: „Digitalizacja i udostępnianie prywatnych kolekcji starych fotografii i dokumentów życia społecznego”

numer zadania: 05428/15

numer w EBOI: 56831/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnianie prywatnych kolekcji starych fotografii i dokumentów życia społecznego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 46 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


Fundacja Sądecka: „Rękodzieło Subregionu Sądeckiego”

numer zadania: 06127/15

numer w EBOI: 60463/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sądecka

nazwa zadania: Rękodzieło Subregionu Sądeckiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 0

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 52.4

Ocena formalna: OK


Polskie Towarzystwo Heraldyczne: „Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Historycznymi”

numer zadania: 08508/15

numer w EBOI: 55579/14/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne

nazwa zadania: Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Historycznymi

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 36 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 35.8

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 65.8

Ocena formalna: OKchoroba zakażna, sławomir witkowski gdańsk, tekst literacki, zabrze muzeum techniki wojskowej, muzeum harcerstwa warszawa, pkp czersk, film o niepełnosprawnym na wózku, schronisko lębork, europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, labirynt davea, na temat pl., 261 kk, pszenica wilejka opinie, zatrucie gazami, dzien otwarty uw, poznan tvp pl, wspaniałe stulecie muzyka, akcja pana tadeusza, szkoła podstawowa w kaliskach kościerskich…