ECOINWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Sobótka ­ Górka. Zamek (XII w.): kontynuacja (etap III) renowacji kaplicy romańskiej”

numer zadania: 03030/15

numer w EBOI: 53445/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: ECOINWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

nazwa zadania: Sobótka ­ Górka. Zamek (XII w.): kontynuacja (etap III) renowacji kaplicy romańskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 48.67

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 76.67

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój: „Za czym tęsknia połoniny”

numer zadania: 07524/15

numer w EBOI: 56570/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój

nazwa zadania: Za czym tęsknia połoniny

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa: „Konserwacja nagrobka rodziny Babińskich na Cmentarzu Montmorency. Francja”

numer zadania: 04464/15

numer w EBOI: 54760/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa

nazwa zadania: Konserwacja nagrobka rodziny Babińskich na Cmentarzu Montmorency. Francja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 26

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 40

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej: „Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach na Ukrainie. II etap. „

numer zadania: 04504/15

numer w EBOI: 54831/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej

nazwa zadania: Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach na Ukrainie. II etap.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 25.04.2021

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 46.4

Ocena formalna: OK


Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA: „Konserwacja. digitalizacja i udostępnienie w internecie zbioru partytur muzycznych Bogusława Schaeffera”

numer zadania: 05551/15

numer w EBOI: 58281/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA

nazwa zadania: Konserwacja. digitalizacja i udostępnienie w internecie zbioru partytur muzycznych Bogusława Schaeffera

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Klasztor OO. Bernardynów w Dukli: „Dukla. Zespół Klasztorny OO. Bernardynów (XVIII w.): konserwacja elewacji ściany południowej i zachodniej klasztoru”

numer zadania: 02953/15

numer w EBOI: 52763/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor OO. Bernardynów w Dukli

nazwa zadania: Dukla. Zespół Klasztorny OO. Bernardynów (XVIII w.): konserwacja elewacji ściany południowej i zachodniej klasztoru

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 77.5

Ocena formalna: OKwikipedia państwa europy, hydrologia odra, www.usc.gov.pl praca, straty materialne, pensjonat anna jastarnia, 2 dni opieki nad dzieckiem 2020, za zamkniętymi drzwiami pdf, przyśpiewki siatkarskie, montaż wykładziny dywanowej cena, gdy mężczyzna nie walczy o kobietę, świadczenie pielęgnacyjne 2020 kwota, wolontariaty, archiwum dokumentacji osobowej i płacowej w milanówku wniosek, apteka nocna gdańsk, samochody wojskowe polskie, art 29 kk, aktualna mapa zakazen koronawirusem, do pobrania…