Fundacja Wasowskich: „Spuścizna Jerzego Wasowskiego i Marii Wasowskiej”

numer zadania: 03229/15

numer w EBOI: 54359/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Wasowskich

nazwa zadania: Spuścizna Jerzego Wasowskiego i Marii Wasowskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 0

ocena wartości merytorycznej: 45.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 60.2

Ocena formalna: OK


Varia Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego: „Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja”

numer zadania: 04377/15

numer w EBOI: 57143/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Varia Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

nazwa zadania: Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 55 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 47.8

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 66.8

Ocena formalna: OK


Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach: „Tajemnice Glinianych Figurek w Muzeum Regionalnym w Pieckach”

numer zadania: 02265/15

numer w EBOI: 54423/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach

nazwa zadania: Tajemnice Glinianych Figurek w Muzeum Regionalnym w Pieckach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 31.4

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 58.4

Ocena formalna: OK


Polskie Towarzystwo Heraldyczne: „Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Historycznymi”

numer zadania: 08508/15

numer w EBOI: 55579/14/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne

nazwa zadania: Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Historycznymi

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 36 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 35.8

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 65.8

Ocena formalna: OK


Instytut im. Oskara Kolberga: „Skarby z archiwum Instytutu im. Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli.”

numer zadania: 04734/15

numer w EBOI: 57708/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Instytut im. Oskara Kolberga

nazwa zadania: Skarby z archiwum Instytutu im. Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 60

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 93

Ocena formalna: OK


Fundacja Miasto Aniołów: „Radomska Inicjatywa Oberkowa”

numer zadania: 05468/15

numer w EBOI: 60622/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Miasto Aniołów

nazwa zadania: Radomska Inicjatywa Oberkowa

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 51.8

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 77.8

Ocena formalna: OKurzędy wojewódzkie, islandia prezentacja, stanu klęski żywiołowej, pochodzenie człowieka referat, powstania slaskie, droga do przebycia, pika kopia, wybierz jedno ze spotkań organizowanych dla młodych chrześcijan, urząd miasta rzeszów bip, gminny ośrodek kultury połajewo, wydarzenia historyczne wspomniane w przywołanym fragmencie miały wpływ na dzieje zamku, uszatek miś, łeba górnik kamera, pkp elbląg gdynia, kami kresy, pobrania, stanisław pąk, za sceną pdf, radio rzeszów, wejherowo śmierć, 2018 film…