Muzeum Okręgowe w Koninie: „Stała wystawa numizmatyczna „Pieniądz polski na przestrzeni wieków””

numer zadania: 07562/15

numer w EBOI: 57954/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Koninie

nazwa zadania: Stała wystawa numizmatyczna „Pieniądz polski na przestrzeni wieków”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 40.4

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 56.4

Ocena formalna: OK


Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu: „Autostrada A1 – publikacja badań archeologicznych ze stanowiska nr 8 w Dubielewie na Kujawach.”

numer zadania: 05139/15

numer w EBOI: 58171/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

nazwa zadania: Autostrada A1 – publikacja badań archeologicznych ze stanowiska nr 8 w Dubielewie na Kujawach.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 52.33

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 76.33

Ocena formalna: OK


Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie: „Wystawa czasowa jubileuszowa „Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie” „

numer zadania: 07932/15

numer w EBOI: 60132/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

nazwa zadania: Wystawa czasowa jubileuszowa „Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OK


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu: „Konserwacja starodruków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”

numer zadania: 02874/15

numer w EBOI: 53647/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu

nazwa zadania: Konserwacja starodruków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 44.4

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 58.4

Ocena formalna: OK


Muzeum Okręgowe w Toruniu: „Toruń i jego historia. Cz. IV: Lata powojenne „

numer zadania: 07014/15

numer w EBOI: 56910/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Toruniu

nazwa zadania: Toruń i jego historia. Cz. IV: Lata powojenne

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 210 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 50.6

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 79.6

Ocena formalna: OKtechniki nagrywania, kształtowania i odtwarzania dźwięku, rodzaje lalek teatralnych prezentacja, biennale w wenecji, cisza 2010 youtube, bilety auschwitz, uzbrojenie terenu oznaczenia, rembrandt samarytanin, działka żukowo, krzysztof kuczkowski, mapa torów kolejowych w polsce, 100 lecie odzyskania niepodległości, kiedy wybrano papieża franciszka, wymień kolejne etapy kształtowania się zjednoczonej europy, piotr biskupski, gimnazjum w prószkowie…