Odtworzenie zabytkowych witraży w kościele pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu na Ukrainie

numer zadania: 02690/15

numer w EBOI: 51928/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 31.2

ocena strategiczna: 8

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej Zarząd Główny

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Odtworzenie zabytkowych witraży w kościele pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu na Ukrainie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 43.2

Ocena formalna: OK


Co się komu baśni?

numer zadania: 06487/15

numer w EBOI: 58323/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 30

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Theatrum Gedanense

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Co się komu baśni?

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 50

Ocena formalna: OK


Organizacja wystawy czasowej dotyczącej polskiego personelu medycznego na Pawiaku. Modernizacja archiwum.

numer zadania: 02370/15

numer w EBOI: 54419/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 52.67

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Niepodległości w Warszawie

Kwota dofinansowania: 64 650,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Organizacja wystawy czasowej dotyczącej polskiego personelu medycznego na Pawiaku. Modernizacja archiwum.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Miejsca Pamięci Narodowej

ocena końcowa: 85.67

Ocena formalna: OK


WOKÓŁ TRADYCJI 2015

numer zadania: 03580/15

numer w EBOI: 58067/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Teatralny Kana

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: WOKÓŁ TRADYCJI 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


Tożsamość na tropie- działania edukacyjne

numer zadania: 05772/15

numer w EBOI: 56327/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 23.08.2021

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Centrum Działań Niekonwencjonalnych Pro-Kulturamedia

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Tożsamość na tropie- działania edukacyjne

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 47.8

Ocena formalna: OKbudżet warszawy 2019, funkcja charakterystyczna zbioru, w try miga, mapa polski strefy, mkdin, gdzie założyć kartę dużej rodziny, piloci lot lista, skarga na burmistrza, czersk praca, ustawa o komornikach sądowych i egzekucji 2018 tekst jednolity, mieszkanie pomorskie, akwen wodny, podstawa programowa 2017 klasa 1, muzeum oświęcimskie, parafia miastkowska…