Chorał sarmacki – digitalizacja i upowszechnienie Ksiąg Piotrkowskich wydawanych w latach 1599-1730

numer zadania: 05494/15

numer w EBOI: 60409/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Chorał sarmacki – digitalizacja i upowszechnienie Ksiąg Piotrkowskich wydawanych w latach 1599-1730

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Digitalizacja i udostępnienie kolekcji Katarzyny Kozyry za pośrednictwem portalu internetowego

numer zadania: 04550/15

numer w EBOI: 59590/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.8

ocena strategiczna: 15

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Katarzyny Kozyry

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 0

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnienie kolekcji Katarzyny Kozyry za pośrednictwem portalu internetowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 61.8

Ocena formalna: OK


Digitalizacja archiwalnej dokumentacji archeologicznej pozostającej w archiwach MWKZ

numer zadania: 06069/15

numer w EBOI: 60160/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Digitalizacja archiwalnej dokumentacji archeologicznej pozostającej w archiwach MWKZ

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Prace adaptacyjno-przygotowawcze do uruchomienia ekspozycji muzealnej w d. areszcie śledczym MBP al. Ujazdowskie 11

numer zadania: 03715/15

numer w EBOI: 57668/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 28

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Powstania Warszawskiego

Kwota dofinansowania: 248 577,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Prace adaptacyjno-przygotowawcze do uruchomienia ekspozycji muzealnej w d. areszcie śledczym MBP al. Ujazdowskie 11

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Miejsca Pamięci Narodowej

ocena końcowa: 85

Ocena formalna: OKzus opieka koronawirus, wypowiedź lakoniczna, instrukcja składania namiotu, łazienki królewskie iluminacja 2019, 25 brygada kawalerii powietrznej struktura, akty prawa miejscowego pdf, wynagrodzenie ucznia 2018, oznacz wiktorie, bp kasyna, faktura homofoniczna, fundusz dróg samorządowych 2019, odpowiedzialność rady ministrów, koronawirus w polsce pl, rynek puck, typologia rodzin, legalizacja łazienki w mieszkaniu komunalnym…