Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowizięcia NMP i św.Jakuba Apostoła w Szadku: „Szadek. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy elewacji południowej nawy bocznej kościoła oraz elewacjach południowej kruchty – kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach”

numer zadania: 01687/15

numer w EBOI: 52389/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowizięcia NMP i św.Jakuba Apostoła w Szadku

nazwa zadania: Szadek. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy elewacji południowej nawy bocznej kościoła oraz elewacjach południowej kruchty – kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 67.25

Ocena formalna: OK


Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Iwkowej: „Iwkowa. kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XV w.): konserwacja malowideł ściennych (XVII/XVIII w.) pod chórem muzycznym oraz na ścianie północnej „

numer zadania: 00982/15

numer w EBOI: 52439/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Iwkowej

nazwa zadania: Iwkowa. kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XV w.): konserwacja malowideł ściennych (XVII/XVIII w.) pod chórem muzycznym oraz na ścianie północnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 70.5

Ocena formalna: OK


Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie: „Dziwiszów. kościół p.w. Św. Wawrzyńca (XIV w.): remont elewacji – kontynuacja”

numer zadania: 00635/15

numer w EBOI: 51895/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie

nazwa zadania: Dziwiszów. kościół p.w. Św. Wawrzyńca (XIV w.): remont elewacji – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OK


Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Horyńcu: „Horyniec-Zdrój. kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ściennej – etap II – ściany w prezbiterium. łuk tęczowy od strony nawy”

numer zadania: 01614/15

numer w EBOI: 52098/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Horyńcu

nazwa zadania: Horyniec-Zdrój. kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ściennej – etap II – ściany w prezbiterium. łuk tęczowy od strony nawy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej w Tymowej: „Tymowa. kościół parafialny p.w. MB Bolesnej – drewniany polichromowany strop (1713 r.): konserwacja – etap II”

numer zadania: 02444/15

numer w EBOI: 52554/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej w Tymowej

nazwa zadania: Tymowa. kościół parafialny p.w. MB Bolesnej – drewniany polichromowany strop (1713 r.): konserwacja – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.33

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 69.33

Ocena formalna: OKdziękuję w języku migowym, projekt program, mapa rzeczpospolita obojga narodów, stan wyjątkowy co to, gardzienice teatr, procenty a oceny, zasady poprawnej legislacji, ile wsi jest w polsce, jarmark hetmański, określ na których zdjęciach przedstawiono zachowania patriotyczne, wiersz niepodległość, zabawa dzieci, samochody lata 20, hymn polski ciekawostki, uniwersytet w gdańsku, gdzie potrzebny jest paszport, namiot straganowy, opłata skarbowa pozwolenie na budowę, lekkomyślny, techniki uczenia się scenariusz lekcji, 100 litrów…