Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie ­ kontynuacja

numer zadania: 07550/15

numer w EBOI: 60365/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 59

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Tradycji Akademickiej

Kwota dofinansowania: 201 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie ­ kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 94

Ocena formalna: OK


Zachować i udostępniać polskiego dziedzictwo narodowe

numer zadania: 09968/15

numer w EBOI: 54986/14/A2

nabór: 2

ocena wartości merytorycznej: 59.25

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga”

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Zachować i udostępniać polskiego dziedzictwo narodowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 95.25

Ocena formalna: OK


Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Folklorystycznego „Mali Poligrodzianie”

numer zadania: 05567/15

numer w EBOI: 59570/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 29.06.2021

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Poligrodzianie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Folklorystycznego „Mali Poligrodzianie”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 50.6

Ocena formalna: OK


Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie etap XVII

numer zadania: 09831/15

numer w EBOI: 64024/15

nabór: 2

ocena wartości merytorycznej: 59.5

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie etap XVII

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 95.5

Ocena formalna: OK


Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Folklorystycznego „Mali Poligrodzianie”

numer zadania: 05567/15

numer w EBOI: 59570/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 29.06.2021

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Poligrodzianie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Folklorystycznego „Mali Poligrodzianie”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 50.6

Ocena formalna: OK


Etnofioły Oskara Kolberga – kontynuacja zadania

numer zadania: 05722/15

numer w EBOI: 59798/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Harmonia Artis

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Etnofioły Oskara Kolberga – kontynuacja zadania

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 80

Ocena formalna: OK


OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR

numer zadania: 06501/15

numer w EBOI: 59920/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 38.8

ocena strategiczna: 21

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folkor”

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 10

nazwa zadania: OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 69.8

Ocena formalna: OKzus oświadczenie covid, cricoteka praca, świerzy, ustka sztorm, informacja energetyczna, autoportret z żoną, mapa do celów projektowych, strefy czerwone w polsce mapa, wystawa muzeum narodowe, słowo na n, cena ekshumacji po 20 latach, ustawa o działalności kulturalnej, ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie streszczenie, motyw niepodległości w literaturze…