Wydanie książki: Jerzy Giedroyc. Jan Józef Lipski „Listy 1957-1991”. oprac. Łukasz Garbal

numer zadania: 02743/15

numer w EBOI: 54524/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 57

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Więź

Kwota dofinansowania: 21 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Wydanie książki: Jerzy Giedroyc. Jan Józef Lipski „Listy 1957-1991”. oprac. Łukasz Garbal

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 94

Ocena formalna: OK


Polski rok obrzędowy – doroczne obrzędy. zwyczaje i widowiska

numer zadania: 04205/15

numer w EBOI: 55849/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 17

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „NON IN SOLO PANE VIDIT HOMO”

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Polski rok obrzędowy – doroczne obrzędy. zwyczaje i widowiska

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 43

Ocena formalna: OK


Archiwalia – polonika z Archivio Segreto Vaticano. Etap 3

numer zadania: 02715/15

numer w EBOI: 53543/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 57.8

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

Kwota dofinansowania: 22 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Archiwalia – polonika z Archivio Segreto Vaticano. Etap 3

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 95.8

Ocena formalna: OKrekonstrukcja bitwy warszawskiej 2019, trójkat weimarski, galeria odyseja brzesko, trubadury, samochody lata 30, prof paweł śpiewak, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego tekst jednolity 2018, pomoc publiczna, pomaranczarka, dziennik urzędowy województwa pomorskiego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2018, specjalny zasiłek opiekuńczy 2020 kwota, normalny, ławka kościelna…