Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ: „TRANSFUZJA – Giełda Aktorska”

numer zadania: 05024/15

numer w EBOI: 58972/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ

nazwa zadania: TRANSFUZJA – Giełda Aktorska

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu: „Jubileusz 95-lecia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Pamięci naszych Mistrzów.”

numer zadania: 04431/15

numer w EBOI: 55021/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

nazwa zadania: Jubileusz 95-lecia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Pamięci naszych Mistrzów.

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 45.8

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 75.8

Ocena formalna: OK


Kapituła Metropolitalna w Krakowie: „Konserwacja unikatowych ksiąg i rękopisów z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej”

numer zadania: 05220/15

numer w EBOI: 58241/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Kapituła Metropolitalna w Krakowie

nazwa zadania: Konserwacja unikatowych ksiąg i rękopisów z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 48 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 81

Ocena formalna: OK


Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ: „TRANSFUZJA – Giełda Aktorska”

numer zadania: 05024/15

numer w EBOI: 58972/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ

nazwa zadania: TRANSFUZJA – Giełda Aktorska

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich: „Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej Lusławice 2015”

numer zadania: 08753/15

numer w EBOI: 60336/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich

nazwa zadania: Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej Lusławice 2015

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 50.4

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 72.4

Ocena formalna: OKpolityka postacie, stare polskie komedie, epidemii czy epidemii, biuletynie informacji publicznej, ustal dlaczego na obszarach wiejskich położonych wokół dużych miast, jacek malanowski, określ które z podanych zdań są wykonywane przez samorząd gminny a które przez samorząd powiatowy, wzór świadectwa szkolnego 2019, ośrodek brama grodzka, mapa wysokościowo sytuacyjna, świadczenie urlopowe 2018 netto, patronat honorowy, szkoła podstawowa w krzywosądzy, ile ludzi mieszka w gdańsku, cobrpp, jazzart festival…