Stowarzyszenie Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin I Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu: „Trzynik. park przypałacowy (XX w.): kompleksowa rewaloryzacja założenia parkowego – etap I”

numer zadania: 01038/15

numer w EBOI: 51744/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin I Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu

nazwa zadania: Trzynik. park przypałacowy (XX w.): kompleksowa rewaloryzacja założenia parkowego – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 36

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 50

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu : „Próchnik. kościół filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego (XVI w.): naprawa północnej połaci dachu nad nawą główną i prezbiterium oraz naprawa konstrukcji dachu”

numer zadania: 00526/15

numer w EBOI: 51655/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu

nazwa zadania: Próchnik. kościół filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego (XVI w.): naprawa północnej połaci dachu nad nawą główną i prezbiterium oraz naprawa konstrukcji dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 41.5

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 66.5

Ocena formalna: OK


Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Litewska 3 w Warszawie: „Warszawa. ul. Litewska 3 – kamienica mieszkalno-użytkowa (1909 r.): remont elewacji uwzględniający remont balkonów. odrestaurowanie neonu i jego montaż wraz z przystosowaniem daszka nad wejściem do Teatru Syrena. odrestaurowanie okien na klatkach schodowych”

numer zadania: 01093/15

numer w EBOI: 53073/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Litewska 3 w Warszawie

nazwa zadania: Warszawa. ul. Litewska 3 – kamienica mieszkalno-użytkowa (1909 r.): remont elewacji uwzględniający remont balkonów. odrestaurowanie neonu i jego montaż wraz z przystosowaniem daszka nad wejściem do Teatru Syrena. odrestaurowanie okien na klatkach schodowych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 35

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 52

Ocena formalna: OK


Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza: „Żarki. kościół p.w. św. App. Szymona i Judy Tadeusza – ołtarz główny wraz z trzema obrazami na zasuwkach (XVIII w.): prace konserwatorskie”

numer zadania: 02176/15

numer w EBOI: 51907/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

nazwa zadania: Żarki. kościół p.w. św. App. Szymona i Judy Tadeusza – ołtarz główny wraz z trzema obrazami na zasuwkach (XVIII w.): prace konserwatorskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 62

Ocena formalna: OK


Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau: „Hrubieszów. Siedziba Fundacji Kultury i Przyjaźni PolskoFrancuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau (1920 r.): remont i renowacja elewacji frontowej wraz z wymianą obróbek blacharskich i stolarki”

numer zadania: 00645/15

numer w EBOI: 52294/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau

nazwa zadania: Hrubieszów. Siedziba Fundacji Kultury i Przyjaźni PolskoFrancuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau (1920 r.): remont i renowacja elewacji frontowej wraz z wymianą obróbek blacharskich i stolarki

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 52

Ocena formalna: OK


Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.: „Ciechocinek. Budynek Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A (XX w.): remont pokrycia dachowego i konstrukcji dachu”

numer zadania: 02114/15

numer w EBOI: 52426/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

nazwa zadania: Ciechocinek. Budynek Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A (XX w.): remont pokrycia dachowego i konstrukcji dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 51.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu : „Próchnik. kościół filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego (XVI w.): naprawa północnej połaci dachu nad nawą główną i prezbiterium oraz naprawa konstrukcji dachu”

numer zadania: 00526/15

numer w EBOI: 51655/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu

nazwa zadania: Próchnik. kościół filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego (XVI w.): naprawa północnej połaci dachu nad nawą główną i prezbiterium oraz naprawa konstrukcji dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 41.5

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 66.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Bieniewie: „Bieniewo. kościół p.w. św. Magdaleny (1789 r.): interwencyjny remont dachu kościoła oraz dachów nad wejściem bocznym i zakrystią oraz krycie wież i hełmów blachą miedzianą”

numer zadania: 01209/15

numer w EBOI: 52156/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Bieniewie

nazwa zadania: Bieniewo. kościół p.w. św. Magdaleny (1789 r.): interwencyjny remont dachu kościoła oraz dachów nad wejściem bocznym i zakrystią oraz krycie wież i hełmów blachą miedzianą

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 57.75

Ocena formalna: OK


Żywiecki Park Etnograficzny: „Ślemień. Żywiecki Park Etnograficzny – synagoga (XX w.): translokacja drewnianej synagogi z Wiśniowej”

numer zadania: 00479/15

numer w EBOI: 51751/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Żywiecki Park Etnograficzny

nazwa zadania: Ślemień. Żywiecki Park Etnograficzny – synagoga (XX w.): translokacja drewnianej synagogi z Wiśniowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38.5

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 53.5

Ocena formalna: OKliceum klasztorna, małgorzata malwina niespodziewana, zasiłek opiekuńczy covid po 26 lipca, szkoła baletowa olgi sławskiej lipczyńskiej, ile w polsce jest województw, muzeum zabytków kultury technicznej gniezno, zspiwiny, depesza krzyżówka, opaski powstańcze, filmy w 2018, juzef wybicki, jak wypełnić wniosek na paszport, teatr dla dzieci będzin, wniosek o nagrodę prezydenta dla nauczyciela, moda na przestrzeni wieków prezentacja, kazimierz pużak, kujawiak taniec kroki, gdańsk kartuska 4/6, stan świecki w kościele krzyżówka, plllot…