Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa: „Utworzenie ekspozycji prezentującej losy polskich robotników sezonowych w muzeum „Izba Polska w Taagerup””

numer zadania: 04785/15

numer w EBOI: 55642/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa

nazwa zadania: Utworzenie ekspozycji prezentującej losy polskich robotników sezonowych w muzeum „Izba Polska w Taagerup”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 20 900,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 60

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 97

Ocena formalna: OK


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie: „Przygotowanie i wydanie publikacji pt. „Sztuka ludowa Ziemi Gąbińskiej””

numer zadania: 03990/15

numer w EBOI: 55497/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie publikacji pt. „Sztuka ludowa Ziemi Gąbińskiej”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 28.08.2021

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 43.8

Ocena formalna: OK


Ośrodek Kultury w Sejnach: „III Jarmark Dominikański – Międzynarodowy Festiwal Kultury”

numer zadania: 02295/15

numer w EBOI: 54310/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Kultury w Sejnach

nazwa zadania: III Jarmark Dominikański – Międzynarodowy Festiwal Kultury

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 17.08.2021

ocena strategiczna: 7

ocena końcowa: 28.08.2021

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby: „Kaszubskie inspiracje – kultywowanie twórczości ludowej Kaszub”

numer zadania: 04543/15

numer w EBOI: 55741/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

nazwa zadania: Kaszubskie inspiracje – kultywowanie twórczości ludowej Kaszub

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 21.04.2021

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 42.4

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”: „Uwolnić projekt – nowy model produkcji i dystrybucji w oparciu o dawne sprzęty z magazynu gospodarki i rzemiosł.”

numer zadania: 05712/15

numer w EBOI: 59103/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”

nazwa zadania: Uwolnić projekt – nowy model produkcji i dystrybucji w oparciu o dawne sprzęty z magazynu gospodarki i rzemiosł.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 79

Ocena formalna: OKskansen archeologiczny „karpacka troja”, orzeł 2 rp, podręcznik beneficjenta, odrodzenie polski, zmiana użytkowania budynku, okopowa 21/27, węgierski zespół, wieś rysunek, antoni pajdak, muzeum narodowe we wrocławiu, kiedy otwarcie granic, małpka rysunek, narodziny solidarności…