Muzeum w Lęborku: „Utworzenie pracowni konserwacji zabytków w Muzeum w Lęborku „

numer zadania: 06573/15

numer w EBOI: 54121/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum w Lęborku

nazwa zadania: Utworzenie pracowni konserwacji zabytków w Muzeum w Lęborku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 61 276,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 54.2

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 85.2

Ocena formalna: OK


Gmina Miasto Boguszów-Gorce: „Boguszów-Gorce. budynek Ratusza (XVIII w.): wykonanie systemu zabezpieczeń p.poż”

numer zadania: 02432/15

numer w EBOI: 53096/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Miasto Boguszów-Gorce

nazwa zadania: Boguszów-Gorce. budynek Ratusza (XVIII w.): wykonanie systemu zabezpieczeń p.poż

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 41.33

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 57.33

Ocena formalna: OK


Muzeum Archeologiczne w Krakowie: „Publikacja: „Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Kokotowie (stanowisko 19). gm. Wieliczka””

numer zadania: 03526/15

numer w EBOI: 55213/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Archeologiczne w Krakowie

nazwa zadania: Publikacja: „Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Kokotowie (stanowisko 19). gm. Wieliczka”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 31 700,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.75

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 78.75

Ocena formalna: OK


Muzeum Śląskie w Katowicach: „Uzupełniające badania geofizyczne na dwóch rejestrowych stanowiskach w Samborowicach pow. raciborski.”

numer zadania: 04508/15

numer w EBOI: 56881/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Śląskie w Katowicach

nazwa zadania: Uzupełniające badania geofizyczne na dwóch rejestrowych stanowiskach w Samborowicach pow. raciborski.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 34.8

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 56.8

Ocena formalna: OK


Wspólnota mieszkaniowa „Szklany Dom”: „Warszawa. „Szklany Dom” – ul. Mickiewicza 34/36 (1937-41 r.): działania ratunkowe i odtworzenie oryginalnego wyglądu elewacji”

numer zadania: 01097/15

numer w EBOI: 53173/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wspólnota mieszkaniowa „Szklany Dom”

nazwa zadania: Warszawa. „Szklany Dom” – ul. Mickiewicza 34/36 (1937-41 r.): działania ratunkowe i odtworzenie oryginalnego wyglądu elewacji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 33.5

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 55.5

Ocena formalna: OKdokumentami, 28 142 tuczępy, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, matura 2020 zasady, zasady gospodarowania środkami publicznymi, 2 wojna światowa w kolorze, wiślica muzeum, taxi krynica morska, ue/eog 2020, napis 100 lat niepodległości, cuw tczew, logo 80 rocznica ii wojny swiatowej, obwód żytomierski, gdańsk 2019, klasa odpornosci pozarowej, reżyser hrabiny cosel, ustawa pzp 2019, ustawa o komisji nadzoru finansowego, przestępstwa pospolite, gdańsk powiat gmina, jakimi dziedzinami życia opiekowali się poszczególni bogowie jakie relacje ich łączyły, polska 1939, muzeum żołnierzy wyklętych w warszawie, pajęczarki film, droga do niepodległości prezentacja, goscradiazet…