Fundacja Pro Musica Nova: „V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej im. Henryka Mikołaja Góreckiego”

numer zadania: 05070/15

numer w EBOI: 58245/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pro Musica Nova

nazwa zadania: V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

program: Wydarzenia artystyczne

priorytet: Muzyka

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 48.6

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OK


Centrum Kultury i Sztuki w Koninie: „Teatr cieni – kopalnia możliwości”

numer zadania: 00064/15

numer w EBOI: 50253/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

nazwa zadania: Teatr cieni – kopalnia możliwości

program: Teatr 2015 – Promesa

priorytet: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 39.2

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 55.2

Ocena formalna: OK


Bonum et Sapientia: „Jeszcze tu powrócę …” innowacyjne. multidyscyplinarne działania artystyczne z twórczością Tadeusza Kantora w tle.Teatr 2015 – PromesaTadeusz Kantor424.21947.2OK
00156/1550381/141Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka”Rzeczywistość Niższej Rangi”

numer zadania: 00123/15

numer w EBOI: 50372/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Bonum et Sapientia

nazwa zadania: Jeszcze tu powrócę …” innowacyjne. multidyscyplinarne działania artystyczne z twórczością Tadeusza Kantora w tle.Teatr 2015 – PromesaTadeusz Kantor424.21947.2OK
00156/1550381/141Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka”Rzeczywistość Niższej Rangi

program: Teatr 2015 – Promesa

priorytet: Tadeusz Kantor

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 24

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 47

Ocena formalna: OK


Gminny Ośrodek Kultury: „Kulturalna przyszłość – zakup i modernizacja wyposażenia GOK Siedlec”

numer zadania: 02720/15

numer w EBOI: 55188/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury

nazwa zadania: Kulturalna przyszłość – zakup i modernizacja wyposażenia GOK Siedlec

program: Rozwój infrastruktury kultury

priorytet: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Fundacja Pro Musica Nova: „V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej im. Henryka Mikołaja Góreckiego”

numer zadania: 05070/15

numer w EBOI: 58245/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pro Musica Nova

nazwa zadania: V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

program: Wydarzenia artystyczne

priorytet: Muzyka

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 48.6

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OKtypy powodzi, spotkania z kulturą cena, wpisz do tabeli imiona i nazwiska twórców działających w polsce w okresie międzywojennym, rejestr przestępców seksualnych gov, wewnętrzną, moda męska lata 30, nac zdjęcia, jak wypełnić wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, nieetyczne, wniosek o skierowanie na komisję lekarską mswia, ykyżo 5×16, gmina telatyn, bazylika katedralna kielce, zakład karny lubliniec, 1791 rok, lewiatan zaspa, morowe, parafia laseczno, 83 314 somonino, ii wojna polska, 2 brygada legionów, regulacja stanu prawnego nieruchomości…