Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Wałczu: „Wałcz. kościół p.w. św. Mikołaja (XIX w.): konserwacja elewacji wieży – etap III”

numer zadania: 00470/15

numer w EBOI: 51706/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Wałczu

nazwa zadania: Wałcz. kościół p.w. św. Mikołaja (XIX w.): konserwacja elewacji wieży – etap III

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 36.5

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 61.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu: „Raciąż. zespół kościoła p.w. Świętej Trójcy (1862-66): prace konserwatorskie fragmentu ogrodzenia (południowy i wschodni odcinek) oraz remont mauzoleum rodziny Janta-Połczyńskich”

numer zadania: 03380/15

numer w EBOI: 52615/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu

nazwa zadania: Raciąż. zespół kościoła p.w. Świętej Trójcy (1862-66): prace konserwatorskie fragmentu ogrodzenia (południowy i wschodni odcinek) oraz remont mauzoleum rodziny Janta-Połczyńskich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.5

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 62.5

Ocena formalna: OK


Gmina Miejska Kraków (Urząd Miasta Krakowa.Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie): „Krakow. dawna strzelnica garnizonowa na Woli Justowskiej (1887 r.): rewitalizacja”

numer zadania: 00667/15

numer w EBOI: 52105/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Miejska Kraków (Urząd Miasta Krakowa.Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie)

nazwa zadania: Krakow. dawna strzelnica garnizonowa na Woli Justowskiej (1887 r.): rewitalizacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 39.25

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 65.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baborowie: „Baborów. kościół p.w. św. Józefa (XVII-XVIII w.): prace ratunkowe zabezpieczające konstrukcję kościoła ustabilizowanie posadowienia”

numer zadania: 00746/15

numer w EBOI: 52009/14/A5

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baborowie

nazwa zadania: Baborów. kościół p.w. św. Józefa (XVII-XVIII w.): prace ratunkowe zabezpieczające konstrukcję kościoła ustabilizowanie posadowienia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 752 940,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.5

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 62.5

Ocena formalna: OKrawelin sandomierz, liechtenstein mapa, franciszkanie legnica, porty morskie we francji, przedewszyskim, jak sobie wyobrażasz współczesny ideał naukowca napisz charakterystykę uczonego, czy jagiełło miał dzieci, burzowo aplikacja, 100-lecie niepodległości państwa polskiego w przedszkolu, artyleria wojska polskiego, organy rządowej administracji zespolonej, karta mieszkańca gdańsk jak wyrobić, rozbior polski, sanatorium w gdańsku, życiorys piłsudskiego, sal 4001…