Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej: „Warszawa. kompleks pałacowo parkowy Mostowskich (XVIII w.): osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej dworu”

numer zadania: 00532/15

numer w EBOI: 52257/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej

nazwa zadania: Warszawa. kompleks pałacowo parkowy Mostowskich (XVIII w.): osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej dworu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 7

ocena końcowa: 50.75

Ocena formalna: OK


Collegium OO. Pijarów: „Łowicz. kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha. OO. Pijarów (XVII w.): prace konserwatorskie w prezbiterium”

numer zadania: 00432/15

numer w EBOI: 51672/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Collegium OO. Pijarów

nazwa zadania: Łowicz. kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha. OO. Pijarów (XVII w.): prace konserwatorskie w prezbiterium

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 63

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja: „Wiele. kościół p.w. św. Mikołaja (XX w.): konserwacja i restauracja polichromii prezbiterium i ściany tarczowej łuku tęczowego. ołtarza głównego wraz z obrazem Matki Bożej Pocieszenia”

numer zadania: 02341/15

numer w EBOI: 52737/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja

nazwa zadania: Wiele. kościół p.w. św. Mikołaja (XX w.): konserwacja i restauracja polichromii prezbiterium i ściany tarczowej łuku tęczowego. ołtarza głównego wraz z obrazem Matki Bożej Pocieszenia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 61.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Zbawiciela: „Gniezno. Dom Towarzystwa Czytelni Ludowych wraz z kaplicą parafii p.w Matki Zbawiciela (XIX w.): remont dachu”

numer zadania: 00803/15

numer w EBOI: 53383/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Zbawiciela

nazwa zadania: Gniezno. Dom Towarzystwa Czytelni Ludowych wraz z kaplicą parafii p.w Matki Zbawiciela (XIX w.): remont dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.25

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 54.25

Ocena formalna: OK


Konkret Spółka Akcyjna: „Nowy Dwór Mazowiecki. ul. gen. J. Bema 200 C – koszary obronne w wewnętrznym obwodzie Twierdzy Modlin – Brama Napoleona (1836): kompleksowe prace zabezpieczające budynek przed dalszą degradacją”

numer zadania: 00742/15

numer w EBOI: 52653/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Konkret Spółka Akcyjna

nazwa zadania: Nowy Dwór Mazowiecki. ul. gen. J. Bema 200 C – koszary obronne w wewnętrznym obwodzie Twierdzy Modlin – Brama Napoleona (1836): kompleksowe prace zabezpieczające budynek przed dalszą degradacją

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.25

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 58.25

Ocena formalna: OKferie dolnośląskie 2019, dworzec autobusowy gdynia, rocznica konstytucji 3 maja 2019, znaki marek aut, halama zakopane, orędzie do narodu krzyżówka, wyspa (2005), fartuch wiejskiej gospodyni, ocena wspierająca, kiedy kobiecie sie chce, wiara we własne siły krzyżówka, krótki życiorys, pogoda radarowa dla polski, tajna broń polskiej armii…