Warszawskie Towarzystwo Muzyczne: „Warszawa. Pałac Szustra (XVIII w.): izolacja i odwodnienie murów fundamentowych pałacu – etap I”

numer zadania: 01057/15

numer w EBOI: 53119/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

nazwa zadania: Warszawa. Pałac Szustra (XVIII w.): izolacja i odwodnienie murów fundamentowych pałacu – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 56.75

Ocena formalna: OK


Rzymsko-Katolicka parafia pw. ŚŚ Apostołów Piotra i Pawła w Oławie: „Oława. kościół p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła – organy i prospekt organowy (XX w.): remont”

numer zadania: 01450/15

numer w EBOI: 53102/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Rzymsko-Katolicka parafia pw. ŚŚ Apostołów Piotra i Pawła w Oławie

nazwa zadania: Oława. kościół p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła – organy i prospekt organowy (XX w.): remont

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 57

Ocena formalna: OK


Rzymsko-Katolicka parafia pw. ŚŚ Apostołów Piotra i Pawła w Oławie: „Oława. kościół p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła – organy i prospekt organowy (XX w.): remont”

numer zadania: 01450/15

numer w EBOI: 53102/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Rzymsko-Katolicka parafia pw. ŚŚ Apostołów Piotra i Pawła w Oławie

nazwa zadania: Oława. kościół p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła – organy i prospekt organowy (XX w.): remont

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 57

Ocena formalna: OK


Medvest Robert Pieruta: „Batowo. park dworski (I poł. XIX w.): sporządzenie ekspertyz. projektu budowlanego. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących. oryginalnych elementów zabytkowego układu parku”

numer zadania: 00940/15

numer w EBOI: 52470/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Medvest Robert Pieruta

nazwa zadania: Batowo. park dworski (I poł. XIX w.): sporządzenie ekspertyz. projektu budowlanego. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących. oryginalnych elementów zabytkowego układu parku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 37.25

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 58.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św Jerzego w Ziębicach: „Ziębice. Bazylika Mniejsza św. Jerzego (XIII – XIX w.): prace ratunkowe – remont ceglanych sterczyn wieńczących fasadę kościoła (XIX w.) „

numer zadania: 02516/15

numer w EBOI: 52549/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św Jerzego w Ziębicach

nazwa zadania: Ziębice. Bazylika Mniejsza św. Jerzego (XIII – XIX w.): prace ratunkowe – remont ceglanych sterczyn wieńczących fasadę kościoła (XIX w.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 138 997,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.75

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 66.75

Ocena formalna: OKwydział spraw obywatelskich i cudzoziemców katowice, ziemia za 100 lat, co to jest repatriacja, kwadrat teatr, specjalizacja internistyczna, apele, konkurs niepodległa, skarbu, czy zus pracuje, gadńsk, wyjaśnij jakie plany na wypadek wojny przygotowali niemcy a jakie strona polska, andrzej krzyżanowski, wywłaszczanie, pkp chojnice kontakt, państwowość, laureaci konkursów chopinowskich, plakat unii europejskiej, bieg pasty, granica film 2017…