Polskie Wydawnictwo Muzyczne: „Warszawa. ul. Fredry 8 – Biblioteka Materiałów Orkiestrowych oddz. Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – gmach daw. Banku Dyskontowego (XIX w.): remont konstrukcji budynku w związku z nakazem Stołecznego Konserwatora Zabytków. remont części dachu. poddasza. II i III p.. fundamenty”

numer zadania: 01187/15

numer w EBOI: 52840/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

nazwa zadania: Warszawa. ul. Fredry 8 – Biblioteka Materiałów Orkiestrowych oddz. Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – gmach daw. Banku Dyskontowego (XIX w.): remont konstrukcji budynku w związku z nakazem Stołecznego Konserwatora Zabytków. remont części dachu. poddasza. II i III p.. fundamenty

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 63.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Karola Boromeusza: „Wrocław. kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w zakresie prac konserwatorsko – restauratorskich wieży północno-wschodniej kościoła – kontynuacja”

numer zadania: 02700/15

numer w EBOI: 52317/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Karola Boromeusza

nazwa zadania: Wrocław. kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w zakresie prac konserwatorsko – restauratorskich wieży północno-wschodniej kościoła – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OKhistoria filmu prezentacja, inspekcja ochrony środowiska ustawa, ściśle ustalony tryb postępowania, rozporządzenia, czterooczak świerkowiec, muzeum narodowe sukiennice, bombowiec na wojnie 2, opłaty reprograficzne, obronna budowla krzyżówka, biżuteria lata 20, powieści żeromskiego, dwudziestolecie międzywojenne polski, spis nazwisk, sztuki współczesnej…