Uniwersytet Warszawski: „Wielokulturowe stanowisko w Izdebnie Kościelnym. gm. Grodzisk Mazowiecki. stan. I. nr aut. 84.  Monografia. „

numer zadania: 03055/15

numer w EBOI: 54969/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Warszawski

nazwa zadania: Wielokulturowe stanowisko w Izdebnie Kościelnym. gm. Grodzisk Mazowiecki. stan. I. nr aut. 84.  Monografia.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 56 800,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51.5

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 80.5

Ocena formalna: OK


Diecezja Łomżyńska: „Łomża. Szkoły Katolickie (1933-1935): remont holu wejściowego oraz klatek schodowych z odtworzeniem zabytkowego charakteru wnętrza – III etap”

numer zadania: 02324/15

numer w EBOI: 52119/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Diecezja Łomżyńska

nazwa zadania: Łomża. Szkoły Katolickie (1933-1935): remont holu wejściowego oraz klatek schodowych z odtworzeniem zabytkowego charakteru wnętrza – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.75

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 63.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa : „Lubień Kujawski. kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1886 r.): remont wieży głównej wraz z pracami konserwatorskimi jej elewacji zachodniej”

numer zadania: 02185/15

numer w EBOI: 52495/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

nazwa zadania: Lubień Kujawski. kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1886 r.): remont wieży głównej wraz z pracami konserwatorskimi jej elewacji zachodniej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 60.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Radomierzu: „Trzcińsko. kościół filialny p.w. MB Częstochowskiej (XVIII w.): remont elewacji”

numer zadania: 01485/15

numer w EBOI: 53153/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Radomierzu

nazwa zadania: Trzcińsko. kościół filialny p.w. MB Częstochowskiej (XVIII w.): remont elewacji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 40.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 57.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie: „Mórkowo. kościół p.w. Wszystkich Świętych (XVI w.): remont fundamentów oraz dachu kościoła”

numer zadania: 00670/15

numer w EBOI: 51987/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie

nazwa zadania: Mórkowo. kościół p.w. Wszystkich Świętych (XVI w.): remont fundamentów oraz dachu kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 58

Ocena formalna: OK


Arcybractwo Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej : „Kraków. Modrzejówka (XIX w.): ratownicze prace konserwatorskie więźby dachowej i pokrycia dachu”

numer zadania: 01022/15

numer w EBOI: 52978/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Arcybractwo Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

nazwa zadania: Kraków. Modrzejówka (XIX w.): ratownicze prace konserwatorskie więźby dachowej i pokrycia dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 56.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wysocicach: „Wysocice. kościół p.w. św. Mikołaja – parapecie chóru muzycznego (2 poł. XVIII w.): prace konserwatorskie”

numer zadania: 00457/15

numer w EBOI: 51710/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wysocicach

nazwa zadania: Wysocice. kościół p.w. św. Mikołaja – parapecie chóru muzycznego (2 poł. XVIII w.): prace konserwatorskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 35.25

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 55.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Buśnie: „Buśno. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (1795 r.): remont dachu i stropu”

numer zadania: 01681/15

numer w EBOI: 52375/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Buśnie

nazwa zadania: Buśno. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (1795 r.): remont dachu i stropu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 38.5

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 55.5

Ocena formalna: OKwirtualna p, zpsm przemyśl, strój rabina, odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, podstawa programowa 2020, gregoriańska pieśń, wysypisko szadółki cennik, bitwa warszawska film youtube, święci papieże, polski reżyser, 30 październik, psm skarżysko, musyka, definicje kultury, przedszkole trzynastka gdańsk, wykute w ogniu polak, mapy województw…