Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Bartłomieja Apostoła w Wojciechowie: „Wojciechów. kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (1786 r.): remont dachu”

numer zadania: 01484/15

numer w EBOI: 53120/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Bartłomieja Apostoła w Wojciechowie

nazwa zadania: Wojciechów. kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (1786 r.): remont dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 62.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Golcowej: „Golcowa. kościół p.w. św. Barbary – dekoracja malarska na stropie prezbiterium (XIX w.) oraz gotycka dekoracja malarska na ścianach apsydy: konserwacja – II etap”

numer zadania: 02149/15

numer w EBOI: 52326/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Golcowej

nazwa zadania: Golcowa. kościół p.w. św. Barbary – dekoracja malarska na stropie prezbiterium (XIX w.) oraz gotycka dekoracja malarska na ścianach apsydy: konserwacja – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi”: „Lubelski Festiwal Teatrów Ludycznych „

numer zadania: 05762/15

numer w EBOI: 58393/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi”

nazwa zadania: Lubelski Festiwal Teatrów Ludycznych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 23.06.2021

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 49.6

Ocena formalna: OK


Diecezja Łowicka: „Łowicz. bazylika katedralna – krypty prymasów (XVI w.): prace konserwatorskie. restauratorskie i budowlane w kryptach – I etap”

numer zadania: 00487/15

numer w EBOI: 51732/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Diecezja Łowicka

nazwa zadania: Łowicz. bazylika katedralna – krypty prymasów (XVI w.): prace konserwatorskie. restauratorskie i budowlane w kryptach – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.5

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 66.5

Ocena formalna: OK


Swietłana Sankiewicz: „Lewin Kłodzki. kamienica (XVIII przeb. XIX w.): remont – etap I”

numer zadania: 02492/15

numer w EBOI: 53095/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Swietłana Sankiewicz

nazwa zadania: Lewin Kłodzki. kamienica (XVIII przeb. XIX w.): remont – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego: „Święta Lipka. Sanktuarium Maryjne (1733-34 r.): remont elewacji krużganka południowego od strony dziedzińca – etap I”

numer zadania: 01292/15

numer w EBOI: 53432/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego

nazwa zadania: Święta Lipka. Sanktuarium Maryjne (1733-34 r.): remont elewacji krużganka południowego od strony dziedzińca – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 72.75

Ocena formalna: OKsztuka oswiecenia, nieuiszczenia, dom dziecka człuchów, petard, wynagrodzenie nauczycieli 2019, jadwiga necel jastarnia, solidarność stocznia gdańsk, polska czerwone strefy, prawa wyborcze kobiet w polsce, co francuzi wysłali w kosmos, liczba osób pracujących w polsce, dyrektywa 2004/18/we, sierpień święto, hymnu, patriarcha rosji, żołnierze polscy podczas i wojny światowej, zwrotki hymnu polskiego, czarnecka karolina, kontygenty, polska wielkość…