Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT: „Wrocław. budynek Wrocławskiej Rady FSNT NOT. ul. Piłsudskiego 75 (1893-1896 r.): przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji części środkowej budynku”

numer zadania: 00597/15

numer w EBOI: 51742/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

nazwa zadania: Wrocław. budynek Wrocławskiej Rady FSNT NOT. ul. Piłsudskiego 75 (1893-1896 r.): przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji części środkowej budynku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 40.67

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 58.67

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Grzędzie: „Grzęda. kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.): prace ratunkowe po pożarze. I etap: oczyszczenie i utrwalenie polichromii ściennych i stropowych XIX/XX w.. montaż systemu przeciwpożarowego”

numer zadania: 00695/15

numer w EBOI: 52278/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Grzędzie

nazwa zadania: Grzęda. kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.): prace ratunkowe po pożarze. I etap: oczyszczenie i utrwalenie polichromii ściennych i stropowych XIX/XX w.. montaż systemu przeciwpożarowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 60.25

Ocena formalna: OK


Klasztor OO. Bernardynów w Radomiu: „Radom. kościół p.w. św. Katarzyny OO. Bernardynów (nawa główna XV w. nawa boczna dobudowana XX w.): wymiana zewnętrznych okien metalowych”

numer zadania: 00528/15

numer w EBOI: 51812/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor OO. Bernardynów w Radomiu

nazwa zadania: Radom. kościół p.w. św. Katarzyny OO. Bernardynów (nawa główna XV w. nawa boczna dobudowana XX w.): wymiana zewnętrznych okien metalowych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 59

Ocena formalna: OK


Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu: „Topilec. Cerkiew Prawosławna p.w. św. Mikołaja (XIX w.): zbicie oraz ponowne położenie tynków. naprawa podłogi drewnianej oraz wymiana framugi drzwi łączących narteks z nawą główną”

numer zadania: 02202/15

numer w EBOI: 52281/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu

nazwa zadania: Topilec. Cerkiew Prawosławna p.w. św. Mikołaja (XIX w.): zbicie oraz ponowne położenie tynków. naprawa podłogi drewnianej oraz wymiana framugi drzwi łączących narteks z nawą główną

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 58.75

Ocena formalna: OKmaxime weygand, polscy papieże, poland toll roads, 2027, epuap.gov.pl strona główna, jak wyglada numer aktu urodzenia, kształtowanie się granic, wenezuela język, mapa corona wirus, art 1 kpa, gdzie zgłosić nowy dowód, scenariusz zajęć hospitowanych dla 6 latków, technikum nr 4 słupsk, bitwa pod wizną film, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011, najnowsze piosenki dla dzieci 2017, myśliwiecka 6, lilia imie, bazylia gdansk, piekarnia pszczółka, gazetka na 100 lecie odzyskania niepodległości, forum echa dnia tarnobrzeg, martwy wieloryb w polsce, wybory białoruś…