Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie: „Wystawa czasowa jubileuszowa „Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie” „

numer zadania: 07932/15

numer w EBOI: 60132/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

nazwa zadania: Wystawa czasowa jubileuszowa „Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OK


Fundacja Geoarcheologia.pl: „Zaplecze gospodarcze rezydencji rycerskich z terenu zachodniej Małopolski w świetle badań nieinwazyjnych”

numer zadania: 01306/15

numer w EBOI: 53697/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Geoarcheologia.pl

nazwa zadania: Zaplecze gospodarcze rezydencji rycerskich z terenu zachodniej Małopolski w świetle badań nieinwazyjnych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.6

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 65.6

Ocena formalna: OKniepodległa 2018, brygada karpacka, psm wejherowo, wojna grafika, jak wygląda fryderyk chopin, 2 powstanie śląskie przyczyny i skutki, asp wrocłąw, tekst hymnu polskiego, dziennik rozporządzeń, reformy władysława grabskiego, kalendarz ferii zimowych 2020, instytut polski i muzeum im gen sikorskiego w londynie, hetman żółkiewski, narzędzia ewaluacji, rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 14 marca 2020, ile wynosi staż z urzędu pracy 2020, dziedzictwo po angielsku, szydelko i barwna codziennosc…