Dom Spotkań z Historią: „Wystawa plenerowa pt. „Pierwsi Fotografowie Warszawy. Beyer. Brandel. Fajans””

numer zadania: 08173/15

numer w EBOI: 57775/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Spotkań z Historią

nazwa zadania: Wystawa plenerowa pt. „Pierwsi Fotografowie Warszawy. Beyer. Brandel. Fajans”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 23 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.2

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 75.2

Ocena formalna: OK


Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański: „Inwentaryzacja i weryfikacja zabytków archeologicznych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski”

numer zadania: 04534/15

numer w EBOI: 57092/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański

nazwa zadania: Inwentaryzacja i weryfikacja zabytków archeologicznych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 36.4

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 63.4

Ocena formalna: OK


Muzeum w Gliwicach: „Wystawa stała poświęcona Żydom na Górnym Śląsku”

numer zadania: 07533/15

numer w EBOI: 58945/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum w Gliwicach

nazwa zadania: Wystawa stała poświęcona Żydom na Górnym Śląsku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


STOWARZYSZENIE „WIEŻA KSIĄŻĘCA W SIEDLĘCINIE”: „Książęca wieża mieszkalna w Siedlęcinie w świetle badań archeologicznych – podsumowanie wyników na 700-lecie wieży”

numer zadania: 05154/15

numer w EBOI: 60009/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: STOWARZYSZENIE „WIEŻA KSIĄŻĘCA W SIEDLĘCINIE”

nazwa zadania: Książęca wieża mieszkalna w Siedlęcinie w świetle badań archeologicznych – podsumowanie wyników na 700-lecie wieży

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 58 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 73.6

Ocena formalna: OKstraż pożarna tel, 11 listopada 2019 warszawa program, miasto z grunwaldem krzyżówka, zwiedzanie westerplatte, pkp gdansk krakow, przykłady rusyfikacji, scharakteryzuj przemiany w gospodarce polskiej po 1945, okręgowy inspektorat rybołówstwa morskiego, poziome drzewce masztu, dodatkowy zasilek opiekunczy po 26 lipca, logo 80 rocznica ii wojny swiatowej, ksiądz w wojsku, dochod rozporzadzalny, ministrem, kolekcji…