Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr: „XI JUNIOR FESTIWAL ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH „

numer zadania: 01418/15

numer w EBOI: 53717/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

nazwa zadania: XI JUNIOR FESTIWAL ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 36.4

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 62.4

Ocena formalna: OK


URBANIAK.COM: „Urbanator Days 2015 – warsztaty muzyczne i jam session”

numer zadania: 06856/15

numer w EBOI: 54946/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: URBANIAK.COM

nazwa zadania: Urbanator Days 2015 – warsztaty muzyczne i jam session

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.8

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 83.8

Ocena formalna: OK


Uniwersytet Wrocławski: „Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego”

numer zadania: 04447/15

numer w EBOI: 54990/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Wrocławski

nazwa zadania: Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 82

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku: „Kulturalny węzeł międzypokoleniowy”

numer zadania: 08390/15

numer w EBOI: 57406/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

nazwa zadania: Kulturalny węzeł międzypokoleniowy

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.4

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 67.4

Ocena formalna: OK


Fundacja Otwartego Muzeum Techniki: „Kultura skrzydłami pisana”

numer zadania: 03074/15

numer w EBOI: 54220/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

nazwa zadania: Kultura skrzydłami pisana

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.2

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 72.2

Ocena formalna: OK


KID FILM Sp. z o. o.: „Światłoczuły Warsztat”

numer zadania: 01871/15

numer w EBOI: 54632/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: KID FILM Sp. z o. o.

nazwa zadania: Światłoczuły Warsztat

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.6

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 63.6

Ocena formalna: OK


Fundacja Dom Kultury: „Ucieczka z więzienia”

numer zadania: 03946/15

numer w EBOI: 58202/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dom Kultury

nazwa zadania: Ucieczka z więzienia

program: Edukacja

priorytet: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 40 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 48.4

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 78.4

Ocena formalna: OK



poseł delegat, warszawa 1920, komornik człuchów, generator imion i nazwisk polskich, ida pawlikowski, tereny mieszkaniowe b, administracja publiczna ustawa, w niebogłosy, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych komentarz, skarga na bezczynność organu kpa, zamki w warszawie, ustawa o pandemii, napisz w jaki sposób możemy rozwijać wiarę, audytorium 17, perspektywy 2017…