Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach: „XXII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych„Złoty Kłos”- Euro – Folklor 2015 „

numer zadania: 01536/15

numer w EBOI: 53557/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach

nazwa zadania: XXII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych„Złoty Kłos”- Euro – Folklor 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 27.06.2021

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 53.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Okręgowe w Sandomierzu: „Filmy i reportaże dokumentujące wybrane aspekty zamierającej kultury ludowej.”

numer zadania: 02422/15

numer w EBOI: 53590/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

nazwa zadania: Filmy i reportaże dokumentujące wybrane aspekty zamierającej kultury ludowej.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 51.2

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 84.2

Ocena formalna: OKhistoria odzyskania niepodległości, żołnierz obrony terytorialnej, czarnecki hymn, janusz cieszyński rodzice, rodzinne w anglii a 500+, stokrotka stegna, zol pomorskie, odwołanie a zażalenie, nigdy z królami nie będziem w aliansach, kastracja kota cena 2018, antoni łazarkiewicz antonina lazarkiewicz, szkoła podstawowa 77, sprawdziany gimnazjalne, ustawa prawo budowlane tekst jednolity 2018…