Gdańsk. kościół św. Katarzyny (XIV XV w.): rewaloryzacja wnętrza kościoła – etap I – kruchta podwieżowa i kaplice przywieżowe

numer zadania: 03467/15

numer w EBOI: 53406/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Zakon OO. Karmelitów. Klasztor w Gdańsku

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gdańsk. kościół św. Katarzyny (XIV XV w.): rewaloryzacja wnętrza kościoła – etap I – kruchta podwieżowa i kaplice przywieżowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.5

Ocena formalna: OK


Łabiszyn. kościół p.w. św. Mikołaja (I poł. XVIII w.): prace remontowe dachu – kontynuacja prac

numer zadania: 03468/15

numer w EBOI: 53115/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie

Kwota dofinansowania: 144 963,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Łabiszyn. kościół p.w. św. Mikołaja (I poł. XVIII w.): prace remontowe dachu – kontynuacja prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OK


Kamienna. kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej – ołtarz główny (1805 r.): konserwacja – II etap

numer zadania: 01354/15

numer w EBOI: 53410/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny w Kowalowicach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Kamienna. kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej – ołtarz główny (1805 r.): konserwacja – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Sandomierz. Bazylika Katedralna – obraz „Wysadzenie zamku sandomierskiego przez Szwedów” (1708-1737 r.): konserwacja obrazu ze ściany zachodniej w nawie północnej

numer zadania: 00482/15

numer w EBOI: 51776/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Sandomierz. Bazylika Katedralna – obraz „Wysadzenie zamku sandomierskiego przez Szwedów” (1708-1737 r.): konserwacja obrazu ze ściany zachodniej w nawie północnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.5

Ocena formalna: OK


Lubiechowo. pałac (XIX w.): odbudowa z ruin etap I. IV. VI. VII. IX – zabezpieczenie. konserwacja i odtworzenie neoklasycystycznych elewacji. odbudowa i rekonstrukcja ścian w przyziemiu pałacu oraz budowa schodów wewnętrznych i zewnętrznych

numer zadania: 00326/15

numer w EBOI: 51315/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Janusz. Anna Mazur

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Lubiechowo. pałac (XIX w.): odbudowa z ruin etap I. IV. VI. VII. IX – zabezpieczenie. konserwacja i odtworzenie neoklasycystycznych elewacji. odbudowa i rekonstrukcja ścian w przyziemiu pałacu oraz budowa schodów wewnętrznych i zewnętrznych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.25

Ocena formalna: OKniewiadomy, hartman o polakach, zasady ogłaszania aktów normatywnych, ossolineum, wizualny synonim, księga rejestrowa instytucji kultury, prezes rady ministrów rp, rozporządzenie rady ministrów z dnia 30 kwietnia 2020, jak znaleźć właściwy urząd skarbowy, na fotografii przedstawiono, nowy wzór paszportu, śledzenie jachtów, nielinearny, kino w łazienkach, czytanie narodowe 2019, napęd 4×2, bip mkidn…