XLI Biesiada Koźlarska – sierszenki. mazanki…

numer zadania: 06517/15

numer w EBOI: 55839/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Zbąszyńskie Centrum Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: XLI Biesiada Koźlarska – sierszenki. mazanki…

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


III Jarmark Dominikański – Międzynarodowy Festiwal Kultury

numer zadania: 02295/15

numer w EBOI: 54310/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 17.08.2021

ocena strategiczna: 7

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Kultury w Sejnach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: III Jarmark Dominikański – Międzynarodowy Festiwal Kultury

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 28.08.2021

Ocena formalna: OK


..W odwiedzinach u starzika i starki” – lekcje regionalne dla dzieci w gminie Orzesze.

numer zadania: 03729/15

numer w EBOI: 57213/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: ..W odwiedzinach u starzika i starki” – lekcje regionalne dla dzieci w gminie Orzesze.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 72.4

Ocena formalna: OK


Polsko – palestyński teatr tańca folklorystycznego

numer zadania: 06476/15

numer w EBOI: 60129/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Krzywa Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Polsko – palestyński teatr tańca folklorystycznego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

numer zadania: 04340/15

numer w EBOI: 59297/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 20.04.2021

ocena strategiczna: 12

nazwa wnioskodawcy: Związek Młodzieży Wiejskiej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 37.4

Ocena formalna: OK


Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Mazur poprzez zorganizowanie tradycyjnego „Wesela Mazurskiego”

numer zadania: 01408/15

numer w EBOI: 51141/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 25

ocena strategiczna: 15

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Mazur poprzez zorganizowanie tradycyjnego „Wesela Mazurskiego”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 46

Ocena formalna: OKmaksymilian bylicki, niszczyciel na morzu, wiedza o tańcu, stypendium ministra, okres nieskładkowy do emerytury, zakaz zgromadzenia, wicepremier polski 2020, dominuje w skorupie ziemskiej, zaświadczenie o działalności kierowcy w dwóch językach, suez tczew, godziny pracy październik, 17.03.1921, paszport urząd wojewódzki, www wyspa pl…