Fundacja Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber: „Zdokumentowanie i digitalizacja archiwum Stanisława Szukalskiego (1893-1987) – wybitnego polskiego rzeźbiarza”

numer zadania: 06329/15

numer w EBOI: 60138/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber

nazwa zadania: Zdokumentowanie i digitalizacja archiwum Stanisława Szukalskiego (1893-1987) – wybitnego polskiego rzeźbiarza

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab: „Mozaika tradycji ludowych gminy Michałowo. Przeszłość i teraźniejszość.”

numer zadania: 06474/15

numer w EBOI: 58785/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab

nazwa zadania: Mozaika tradycji ludowych gminy Michałowo. Przeszłość i teraźniejszość.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45.2

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 73.2

Ocena formalna: OK


Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku: „Architektura zespołów kościelno-klasztornych dominikanów w Wielkim Księstwie Litewskim”

numer zadania: 07536/15

numer w EBOI: 55439/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

nazwa zadania: Architektura zespołów kościelno-klasztornych dominikanów w Wielkim Księstwie Litewskim

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Fundacja Filmgramm: „Oni to My – mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”

numer zadania: 05072/15

numer w EBOI: 58762/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Filmgramm

nazwa zadania: Oni to My – mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 24.02.2021

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 45.2

Ocena formalna: OKomilanowska, dokumentem uprawniającym do wstępu do iii strefy ochronnej jest:, wybory w gdańsku, www starydzierzgon pl, na hożej piosenka, przodek fortepianu, rcb.gov.pl, kartka wielkanocna rysunek, koronawirus kwarantanna domowa do kiedy, zasłużony dla zdrowia narodu, do kiedy oświadczenia majątkowe, filmy online ru, mia imię dla dziewczynki, sp domaniewice, pl dąbrowskiego, doplaty 2020, flora i fauna polski, art. 64 § 2 kpa, pieśni patriotyczne o mój rozmarynie, specjalizacje lekarskie 2019, polskie obiekty unesco mapa…