Bardo Śląskie. pocysterski klasztor obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej (1716 r.): montaż systemu sygnalizacji pożaru – III etap

numer zadania: 00576/15

numer w EBOI: 51900/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 52.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Zgromadzenie Redemptorystów. Dom Zakonny w Bardzie

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Bardo Śląskie. pocysterski klasztor obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej (1716 r.): montaż systemu sygnalizacji pożaru – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 77.25

Ocena formalna: OK


Architektura zespołów kościelno-klasztornych dominikanów w Wielkim Księstwie Litewskim

numer zadania: 07536/15

numer w EBOI: 55439/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Architektura zespołów kościelno-klasztornych dominikanów w Wielkim Księstwie Litewskim

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Konserwacja. opracowanie i digitalizacja zasobu akt wizytacyjnych i zakonnych archidiecezji lwowskiej z lat 1772-1939

numer zadania: 05461/15

numer w EBOI: 58748/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 1

nazwa zadania: Konserwacja. opracowanie i digitalizacja zasobu akt wizytacyjnych i zakonnych archidiecezji lwowskiej z lat 1772-1939

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy

numer zadania: 08796/15

numer w EBOI: 57424/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.8

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Kwota dofinansowania: 23 800,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 75.8

Ocena formalna: OKile rodzinnego, sławomir kosmynka, pomorski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, został zmuszony do opuszczenia domu, narodowe czytanie 2014, w której, samochody wyczynowe madalin 1, różaniec jp2, sinice gdańsk, apteka rodzinna puck, wojciech kaczmarczyk, muzeum pszczelarstwa w swarzędzu, urząd stanu cywilnego kościerzyna, różne znaki, stanisław koguciuk, matematyka lingwistyczna, portret damy z gronostajem, szkoła w gródku, szkoła podstawowa wysocko małe…