Muzeum Regionalne w Wągrowcu: „Zwanow – castrum. civitas et villa. Rozpoznanie nieinwazyjne kompleksu osadniczego wraz z publikacją”

numer zadania: 04637/15

numer w EBOI: 58937/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Regionalne w Wągrowcu

nazwa zadania: Zwanow – castrum. civitas et villa. Rozpoznanie nieinwazyjne kompleksu osadniczego wraz z publikacją

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


Gmina Paczków: „Stary Paczków. dom gminny (średniowieczny. przeb. poł XVI. I poł XVIII i w II poł. XIX w.): remont konserwatorski elewacji. dachu oraz odbudowa stropu sali”

numer zadania: 00740/15

numer w EBOI: 53347/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Paczków

nazwa zadania: Stary Paczków. dom gminny (średniowieczny. przeb. poł XVI. I poł XVIII i w II poł. XIX w.): remont konserwatorski elewacji. dachu oraz odbudowa stropu sali

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 35.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 50.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Świętej w Mierzynie : „Parsowo. kościół p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów (1880 r.): konserwacja sklepienia i ścian oraz montaż systemu stabilizacji mikroklimatu wnętrza (instalacja ogrzewania w ławkach)”

numer zadania: 00897/15

numer w EBOI: 53326/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Świętej w Mierzynie

nazwa zadania: Parsowo. kościół p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów (1880 r.): konserwacja sklepienia i ścian oraz montaż systemu stabilizacji mikroklimatu wnętrza (instalacja ogrzewania w ławkach)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.5

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 56.5

Ocena formalna: OK


Fundacja Strada Bella: „Strabla. Pałac Starzenskich (XVII w.): rewitalizacja”

numer zadania: 02323/15

numer w EBOI: 52343/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Strada Bella

nazwa zadania: Strabla. Pałac Starzenskich (XVII w.): rewitalizacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 61.25

Ocena formalna: OKnależący, sygnał wojska polskiego, student pierwszego roku krzyżówka, zawieszenie zajęć, program własny procedury, tabela płac, rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 czerwca 2020, oryginalne suknie wieczorowe, rcb co to, dz ws, krzysztof olendzki, radio polskie, www.geoportal.gov.pl nr dz.342, język etniczny, ciekawi ludzie, szkoła podstawowa nr 5 w zgierzu…