Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej: „70 lat – nasi absolwenci. Cykl koncertów jubileuszowych.”

numer zadania: 02364/15

numer w EBOI: 54304/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej

nazwa zadania: 70 lat – nasi absolwenci. Cykl koncertów jubileuszowych.

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 35.2

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 56.2

Ocena formalna: OK


Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: „XV MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ODLEWNICZE ASP GDAŃSK”

numer zadania: 04885/15

numer w EBOI: 56428/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

nazwa zadania: XV MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ODLEWNICZE ASP GDAŃSK

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 38.6

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 65.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie: „Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej”

numer zadania: 06899/15

numer w EBOI: 55345/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie

nazwa zadania: Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Muzeum Archeologiczne w Krakowie: „Publikacja: „Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach. pow. bocheński”.”

numer zadania: 01490/15

numer w EBOI: 53968/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Archeologiczne w Krakowie

nazwa zadania: Publikacja: „Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach. pow. bocheński”.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 34 600,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 78.5

Ocena formalna: OKpolska mapa zachorowań na koronawirusa, niezlomni film, sp nr 6 kwidzyn, mapa koronawirusa strefy, archiwum firm zlikwidowanych, instytut muzyki uz, kcsir kwidzyn basen, film o jeziorańskim, global expo warszawa, gdynia ilość mieszkańców, lwica rysunek, ewakuacja polskiego złota, wychodząc z mody, wiślica kościół, choroby śmiertelne…