Parafia Rzymsko Katolicka P W Chrystusa Miłosiernego: "Parafialna Akademia Chóralna"

Parafialna Akademia Chóralna numer zadania: 11078/15 numer w EBOI: 65129/15/A1 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 47.67 ocena strategiczna: 24 nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko Katolicka P W Chrystusa Miłosiernego Kwota dofinansowania: 29 000,00 zł ocena wartości organizacyjnej: 6 nazwa zadania: Parafialna Akademia Chóralna program: Kultura Dostępna priorytet: BRAK ocena końcowa: 77.67 Ocena …

Szabolcs Esztenyi. Ryszard Latelcki. Tadeusz Wielecki. Hubert Zemler – forma wieloczęściowa

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej: „Szabolcs Esztenyi. Ryszard Latelcki. Tadeusz Wielecki. Hubert Zemler – forma wieloczęściowa” numer zadania: 08034/15 numer w EBOI: 59788/14/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej nazwa zadania: Szabolcs Esztenyi. Ryszard Latelcki. Tadeusz Wielecki. Hubert Zemler – forma wieloczęściowa program: Kolekcje priorytet: Zamówienia kompozytorskie Kwota dofinansowania: …

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sobolowie: "Zakup wyposażenia niezbędnego do pełnej realizacji wdrażanych zmian kształcenia muzycznego."

Zakup wyposażenia niezbędnego do pełnej realizacji wdrażanych zmian kształcenia muzycznego. numer zadania: 02553/15 numer w EBOI: 53993/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 46 ocena strategiczna: 19 nazwa wnioskodawcy: Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sobolowie Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 6 nazwa zadania: Zakup wyposażenia niezbędnego do pełnej realizacji wdrażanych zmian …

Muzeum Miejskie w Tychach: "Przygotowanie stałej wystawy poświęconej historii Tychów w Muzeum Miejskim w Tychach"

Przygotowanie stałej wystawy poświęconej historii Tychów w Muzeum Miejskim w Tychach numer zadania: 07360/15 numer w EBOI: 58630/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 49.6 ocena strategiczna: 15 nazwa wnioskodawcy: Muzeum Miejskie w Tychach Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 2 nazwa zadania: Przygotowanie stałej wystawy poświęconej historii Tychów w Muzeum Miejskim …

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie: "Krzeszów. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): kontynuacja konserwacji i restauracji barokowych balustrad – strona północna"

Krzeszów. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): kontynuacja konserwacji i restauracji barokowych balustrad – strona północna numer zadania: 02699/15 numer w EBOI: 52364/14/A1 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 46 ocena strategiczna: 22 nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł ocena wartości organizacyjnej: 6 nazwa …

Zakup środków transportu i wyposażenia plenerowego.

Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie: „Zakup środków transportu i wyposażenia plenerowego.” numer zadania: 03019/15 numer w EBOI: 55489/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie nazwa zadania: Zakup środków transportu i wyposażenia plenerowego. program: Rozwój infrastruktury kultury priorytet: Infrastruktura kultury Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: ocena wartości merytorycznej: …

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu: "Poznań. cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja – ikonostas (XVIII w.): prace konserwatorskie wraz z ze stabilizacją konstrukcji – etap III"

Poznań. cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja – ikonostas (XVIII w.): prace konserwatorskie wraz z ze stabilizacją konstrukcji – etap III numer zadania: 00364/15 numer w EBOI: 51573/14/A1 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 44.5 ocena strategiczna: 17 nazwa wnioskodawcy: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu Kwota dofinansowania: …

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu : "Wydanie książki Oli Hnatiuk „Odwaga i strach” w wersji papierowej i elektronicznej"

Wydanie książki Oli Hnatiuk „Odwaga i strach” w wersji papierowej i elektronicznej numer zadania: 03667/15 numer w EBOI: 58444/14/A2 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 50.4 ocena strategiczna: 10 nazwa wnioskodawcy: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł ocena wartości organizacyjnej: 8 nazwa zadania: Wydanie książki …

Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego poprzez folklor

Towarzystwo Poligrodzianie: „Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego poprzez folklor” numer zadania: 05574/15 numer w EBOI: 59566/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Poligrodzianie nazwa zadania: Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego poprzez folklor program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 7 ocena …