Izabela i Grzegorz Śledzinski: "Skorzynice. dom przysłupowy (II poł. XVIII w.): zabezpieczenie i remont części parteru o drewnianej konstrukcji wieńcowej wraz ze stolarką okienną"

Skorzynice. dom przysłupowy (II poł. XVIII w.): zabezpieczenie i remont części parteru o drewnianej konstrukcji wieńcowej wraz ze stolarką okienną numer zadania: 00706/15 numer w EBOI: 51973/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 43 ocena strategiczna: 14 nazwa wnioskodawcy: Izabela i Grzegorz Śledzinski Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 8 nazwa zadania: …

Toruń. Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): interwencyjne naprawy murów fosy – etap IV – kontynuacja

PTG „Twierdza Toruń Fort IV” Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu: „Toruń. Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): interwencyjne naprawy murów fosy – etap IV – kontynuacja” numer zadania: 03298/15 numer w EBOI: 52450/14/A2 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: PTG „Twierdza Toruń Fort IV” Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu nazwa zadania: Toruń. …

Smogorzów. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont więźby dachowej i pokrycia dachów – północnego i południowego – łupek

Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Jana Chrzciciela w Smogorzowie: „Smogorzów. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont więźby dachowej i pokrycia dachów – północnego i południowego – łupek” numer zadania: 01192/15 numer w EBOI: 53379/14/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Jana Chrzciciela w Smogorzowie nazwa zadania: Smogorzów. kościół p.w. św. Jana …

KLASZTOR ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW): "Lwówek Śląski. Klasztor Franciszkański (XIII w. przeb. XVI w.. i w latach 1873-1875): remont elewacji zachodniej klasztoru oraz wymiana stoalrki okiennej na elewacji wschodniej. zachodniej i południowej"

Lwówek Śląski. Klasztor Franciszkański (XIII w. przeb. XVI w.. i w latach 1873-1875): remont elewacji zachodniej klasztoru oraz wymiana stoalrki okiennej na elewacji wschodniej. zachodniej i południowej numer zadania: 00577/15 numer w EBOI: 52036/14/A1 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 49.25 ocena strategiczna: 14 nazwa wnioskodawcy: KLASZTOR ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU …

Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Trzemesznie: "Trzemeszno. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (X w.): remont przypór"

Trzemeszno. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (X w.): remont przypór numer zadania: 01727/15 numer w EBOI: 52619/14/A1 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 47.25 ocena strategiczna: 14 nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Trzemesznie Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł ocena wartości organizacyjnej: 6 nazwa zadania: Trzemeszno. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej …

Galeria Zderzak Marta Tarabuła: "Ryczów. Pałac (1864 r.): rekonstrukcja stolarki okiennej – wymiana 21 szt. okien i 2 szt. drzwi balkonowych"

Ryczów. Pałac (1864 r.): rekonstrukcja stolarki okiennej – wymiana 21 szt. okien i 2 szt. drzwi balkonowych numer zadania: 01026/15 numer w EBOI: 52683/14/A2 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 39.25 ocena strategiczna: 19 nazwa wnioskodawcy: Galeria Zderzak Marta Tarabuła Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 8 nazwa zadania: Ryczów. Pałac (1864 …

Pieranie. drewniany kościół p.w. św. Mikołaja – nawa główna (1731-1743) z polichromiami (1754 r.): prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych na drewnie – etap VII sklepienie i filary międzyprzęsłowe

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Mikołaja w Pieraniu: „Pieranie. drewniany kościół p.w. św. Mikołaja – nawa główna (1731-1743) z polichromiami (1754 r.): prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych na drewnie – etap VII sklepienie i filary międzyprzęsłowe” numer zadania: 02121/15 numer w EBOI: 52213/14/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko …

Konkret Spółka Akcyjna: "Nowy Dwór Mazowiecki. ul. gen. J. Bema 200 C – koszary obronne w wewnętrznym obwodzie Twierdzy Modlin – Brama Napoleona (1836): kompleksowe prace zabezpieczające budynek przed dalszą degradacją"

Nowy Dwór Mazowiecki. ul. gen. J. Bema 200 C – koszary obronne w wewnętrznym obwodzie Twierdzy Modlin – Brama Napoleona (1836): kompleksowe prace zabezpieczające budynek przed dalszą degradacją numer zadania: 00742/15 numer w EBOI: 52653/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 41.25 ocena strategiczna: 11 nazwa wnioskodawcy: Konkret Spółka Akcyjna Kwota …

Dolice. cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja (1896 r.): nakaz PINB (kościół wyłączony z użytkowania) – prace konstrukcyjne i konserwatorskie we wnętrzu

Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Piotra i Pawła : „Dolice. cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja (1896 r.): nakaz PINB (kościół wyłączony z użytkowania) – prace konstrukcyjne i konserwatorskie we wnętrzu” numer zadania: 00970/15 numer w EBOI: 53401/14/A3 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Piotra i Pawła nazwa …

Bełk. drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny (1753 r.): roboty budowlano-remontowe – etap IV

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Sarkandra w Bełku: „Bełk. drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny (1753 r.): roboty budowlano-remontowe – etap IV” numer zadania: 02876/15 numer w EBOI: 52854/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Sarkandra w Bełku nazwa zadania: Bełk. drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny …