Izabela i Grzegorz Śledzinski: "Skorzynice. dom przysłupowy (II poł. XVIII w.): zabezpieczenie i remont części parteru o drewnianej konstrukcji wieńcowej wraz ze stolarką okienną"

Skorzynice. dom przysłupowy (II poł. XVIII w.): zabezpieczenie i remont części parteru o drewnianej konstrukcji wieńcowej wraz ze stolarką okienną numer zadania: 00706/15 numer w EBOI: 51973/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 43 ocena strategiczna: 14 nazwa wnioskodawcy: Izabela i Grzegorz Śledzinski Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 8 nazwa zadania: …

Toruń. Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): interwencyjne naprawy murów fosy – etap IV – kontynuacja

PTG „Twierdza Toruń Fort IV” Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu: „Toruń. Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): interwencyjne naprawy murów fosy – etap IV – kontynuacja” numer zadania: 03298/15 numer w EBOI: 52450/14/A2 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: PTG „Twierdza Toruń Fort IV” Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu nazwa zadania: Toruń. …

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole: "Modernizacja stałej wystawy „Fajans kolski – formy. dekoracje i techniki zdobnicze” wraz ze zmianą miejsca ekspozycji"

Modernizacja stałej wystawy „Fajans kolski – formy. dekoracje i techniki zdobnicze” wraz ze zmianą miejsca ekspozycji numer zadania: 06733/15 numer w EBOI: 53765/14/A1 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: ocena strategiczna: nazwa wnioskodawcy: Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: nazwa zadania: Modernizacja stałej wystawy „Fajans kolski – …

Lidzbarski Dom Kultury: "XXXI KAZIUKI – WILNIUKI – festiwal dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny "

XXXI KAZIUKI – WILNIUKI – festiwal dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny numer zadania: 02803/15 numer w EBOI: 54246/14/A3 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 41 ocena strategiczna: 28 nazwa wnioskodawcy: Lidzbarski Dom Kultury Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł ocena wartości organizacyjnej: 5 nazwa zadania: XXXI KAZIUKI – WILNIUKI – festiwal dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny program: …

Artyści polscy w kolekcjach nowoczesnych za granicą – Paryż

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych: „Artyści polscy w kolekcjach nowoczesnych za granicą – Paryż” numer zadania: 08869/15 numer w EBOI: 60382/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych nazwa zadania: Artyści polscy w kolekcjach nowoczesnych za granicą – Paryż program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą …

Fundacja Promocji Kultury: "Poemat o Polsce. która na zawsze odeszła"

Poemat o Polsce. która na zawsze odeszła numer zadania: 07505/15 numer w EBOI: 55137/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 11.04.2021 ocena strategiczna: 9 nazwa wnioskodawcy: Fundacja Promocji Kultury Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 4 nazwa zadania: Poemat o Polsce. która na zawsze odeszła program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Ochrona i cyfryzacja …

VIII FESTIWAL PSZCZYŃSKICH MASZKETÓW „CHOCHLA 2015”

Pszczyńskie Centrum Kultury: „VIII FESTIWAL PSZCZYŃSKICH MASZKETÓW „CHOCHLA 2015″” numer zadania: 02061/15 numer w EBOI: 54399/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Pszczyńskie Centrum Kultury nazwa zadania: VIII FESTIWAL PSZCZYŃSKICH MASZKETÓW „CHOCHLA 2015” program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 6 ocena wartości merytorycznej: 24 ocena …

Muzeum w regionie – szkoła sprzed lat

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty: „Muzeum w regionie – szkoła sprzed lat” numer zadania: 08021/15 numer w EBOI: 59354/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty nazwa zadania: Muzeum w regionie – szkoła sprzed lat program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Wspieranie działań muzealnych Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: ocena wartości merytorycznej: …

Konserwacja techniczna ołtarza głównego w kościele św. Antoniego we Lwowie

Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich: „Konserwacja techniczna ołtarza głównego w kościele św. Antoniego we Lwowie” numer zadania: 04529/15 numer w EBOI: 55134/14/A2 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich nazwa zadania: Konserwacja techniczna ołtarza głównego w kościele św. Antoniego we Lwowie program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Ochrona …

Smogorzów. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont więźby dachowej i pokrycia dachów – północnego i południowego – łupek

Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Jana Chrzciciela w Smogorzowie: „Smogorzów. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont więźby dachowej i pokrycia dachów – północnego i południowego – łupek” numer zadania: 01192/15 numer w EBOI: 53379/14/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Jana Chrzciciela w Smogorzowie nazwa zadania: Smogorzów. kościół p.w. św. Jana …