Muzeum Technik Ceramicznych w Kole: "Modernizacja stałej wystawy „Fajans kolski – formy. dekoracje i techniki zdobnicze” wraz ze zmianą miejsca ekspozycji"

Modernizacja stałej wystawy „Fajans kolski – formy. dekoracje i techniki zdobnicze” wraz ze zmianą miejsca ekspozycji numer zadania: 06733/15 numer w EBOI: 53765/14/A1 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: ocena strategiczna: nazwa wnioskodawcy: Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: nazwa zadania: Modernizacja stałej wystawy „Fajans kolski – …

Muzeum w regionie – szkoła sprzed lat

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty: „Muzeum w regionie – szkoła sprzed lat” numer zadania: 08021/15 numer w EBOI: 59354/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty nazwa zadania: Muzeum w regionie – szkoła sprzed lat program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Wspieranie działań muzealnych Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: ocena wartości merytorycznej: …

Opracowanie i publikacja kolekcji darów Aleksandra i Anny Wyrwińskich

Muzeum im ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu: „Opracowanie i publikacja kolekcji darów Aleksandra i Anny Wyrwińskich” numer zadania: 08344/15 numer w EBOI: 55985/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Muzeum im ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu nazwa zadania: Opracowanie i publikacja kolekcji darów Aleksandra i Anny Wyrwińskich program: Dziedzictwo kulturowe …

Konserwacja cyklu obrazów celem poszerzenia ekspozycji stałej w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu – kontynuacja

Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego: „Konserwacja cyklu obrazów celem poszerzenia ekspozycji stałej w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu – kontynuacja” numer zadania: 04402/15 numer w EBOI: 55885/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego nazwa zadania: Konserwacja cyklu obrazów celem poszerzenia ekspozycji stałej w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu – kontynuacja program: …

Wystawa „Artyści z Krakowa. Roczniki 1980–1989”

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK: „Wystawa „Artyści z Krakowa. Roczniki 1980–1989”” numer zadania: 07738/15 numer w EBOI: 57014/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK nazwa zadania: Wystawa „Artyści z Krakowa. Roczniki 1980–1989” program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Wspieranie działań muzealnych Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: ocena …

Muzeum Okręgowe w Tarnowie: "Konserwacja historycznego sztandaru ludowego z Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach"

Konserwacja historycznego sztandaru ludowego z Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach numer zadania: 02885/15 numer w EBOI: 54318/14/A2 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 36.8 ocena strategiczna: 25 nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Tarnowie Kwota dofinansowania: 18 497,00 zł ocena wartości organizacyjnej: 5 nazwa zadania: Konserwacja historycznego sztandaru ludowego z Muzeum Wincentego Witosa …

Organizacja wystawy prezentującej historię więzienia kieleckiego w latach 1939 – 1956

Fundacja Posteris: „Organizacja wystawy prezentującej historię więzienia kieleckiego w latach 1939 – 1956” numer zadania: 07885/15 numer w EBOI: 56209/14 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja Posteris nazwa zadania: Organizacja wystawy prezentującej historię więzienia kieleckiego w latach 1939 – 1956 program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Wspieranie działań muzealnych Kwota dofinansowania: ocena wartości …

Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami. IV

Związek Karaimów Polskich: „Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami. IV” numer zadania: 05315/15 numer w EBOI: 57936/14/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Związek Karaimów Polskich nazwa zadania: Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami. IV program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Wspieranie działań muzealnych Kwota dofinansowania: 85 000,00 zł …

Konserwacja muzealiów do rozbudowy wystaw stałych IV

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu: „Konserwacja muzealiów do rozbudowy wystaw stałych IV” numer zadania: 02868/15 numer w EBOI: 54130/14/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu nazwa zadania: Konserwacja muzealiów do rozbudowy wystaw stałych IV program: Dziedzictwo kulturowe priorytet: Wspieranie działań muzealnych Kwota dofinansowania: ocena wartości …

Wroniecki Ośrodek Kultury: "Przeszłość – przyszłości. Modernizacja stałej ekspozycji Muzeum Ziemi Wronieckiej"

Przeszłość – przyszłości. Modernizacja stałej ekspozycji Muzeum Ziemi Wronieckiej numer zadania: 06913/15 numer w EBOI: 58938/14 nabór: 1 ocena wartości merytorycznej: 38.4 ocena strategiczna: 13 nazwa wnioskodawcy: Wroniecki Ośrodek Kultury Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 1 nazwa zadania: Przeszłość – przyszłości. Modernizacja stałej ekspozycji Muzeum Ziemi Wronieckiej program: Dziedzictwo kulturowe …