Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego: „Konserwacja cyklu obrazów celem poszerzenia ekspozycji stałej w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu – kontynuacja”

numer zadania: 04402/15

numer w EBOI: 55885/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego

nazwa zadania: Konserwacja cyklu obrazów celem poszerzenia ekspozycji stałej w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.2

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 68.2

Ocena formalna: OK


Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie: „W kręgu cerkwi Daniela Romanowicza w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych z 2013 – 2014 r. i konserwacja zabytków.”

numer zadania: 04554/15

numer w EBOI: 57571/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

nazwa zadania: W kręgu cerkwi Daniela Romanowicza w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych z 2013 – 2014 r. i konserwacja zabytków.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 115 700,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.8

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 78.8

Ocena formalna: OK


Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: „Stalowa Wola. budynki C.K. Sądu Powiatowego (1905 r.): montaż instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej”

numer zadania: 01610/15

numer w EBOI: 52153/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

nazwa zadania: Stalowa Wola. budynki C.K. Sądu Powiatowego (1905 r.): montaż instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 44 466,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39.5

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 58.5

Ocena formalna: OK


Fundacja Geoarcheologia.pl: „Zaplecze gospodarcze rezydencji rycerskich z terenu zachodniej Małopolski w świetle badań nieinwazyjnych”

numer zadania: 01306/15

numer w EBOI: 53697/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Geoarcheologia.pl

nazwa zadania: Zaplecze gospodarcze rezydencji rycerskich z terenu zachodniej Małopolski w świetle badań nieinwazyjnych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.6

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 65.6

Ocena formalna: OKzwycięzca eurowizji 2016, psm bochnia, służbie cywilnej, pn-58/m-02043, a gierymski, 100 m kobiet, więzień miłości 152 napisy pl, filmy czołgi, biberstajn, hymn młodych, naruszenie granicy działki rolnej, rzeźnicka gdańsk, wymień 5 filarów islamu, ztm 122 gdańsk, bank pko sierakowice, biuletyn słuzby cywilnej, generowanie peselu, muzeum sztuki nowoczesnej warszawa, dumny ze swojej roli, muzeum jana pawła 2 wadowice…