Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu: „Ogólnopolski Festiwal Zespołów Kameralnych w Żywcu”

numer zadania: 07126/15

numer w EBOI: 56224/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu

nazwa zadania: Ogólnopolski Festiwal Zespołów Kameralnych w Żywcu

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku: „Konserwacja kamery do wykonywania zdjęć sztucznych satelitów Ziemi”

numer zadania: 08562/15

numer w EBOI: 57610/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

nazwa zadania: Konserwacja kamery do wykonywania zdjęć sztucznych satelitów Ziemi

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 40.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 58.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Miejskie „Sztygarka”: „Wczesnośredniowieczny „Skarb hutnika” – analiza metalograficzna”

numer zadania: 04547/15

numer w EBOI: 57483/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Miejskie „Sztygarka”

nazwa zadania: Wczesnośredniowieczny „Skarb hutnika” – analiza metalograficzna

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 67.6

Ocena formalna: OK


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopni im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku: „XI Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków – Rybnik 2015”

numer zadania: 07156/15

numer w EBOI: 57228/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopni im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

nazwa zadania: XI Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków – Rybnik 2015

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 51.2

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 81.2

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce: „Konserwacja 35 muzealiów ze zbiorów Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny”

numer zadania: 03407/15

numer w EBOI: 55740/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

nazwa zadania: Konserwacja 35 muzealiów ze zbiorów Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 37.5

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 50.5

Ocena formalna: OK


Teatr Ad Spectatores: „Historia czterech obrazów”

numer zadania: 08181/15

numer w EBOI: 58542/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Ad Spectatores

nazwa zadania: Historia czterech obrazów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalneubiór lata 60, kamerdyner (film 2018), gimnazjum i liceum im. stefana batorego w warszawie, szkoła podstawowa stare pole, bezpieczenstwo ruchu drogowego, współczynnik dyskontowy, obwodnica wicka, królowie francji, hufiec zhp lubliniec, zabudowa grupowa, oświadczenie pod odpowiedzialnością karną wzór, kto napisal hymn polski, kiedy prawko, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat koronawirus, myślimy o polsce tekst, filmz 2018, czytelnictwo w polsce, święci na każdy dzień patroni naszych imion…